Expresní překlady Kraj Jihočeský

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kraj Jihočeský

Expresní překlad Kraj Jihočeský

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kraj Jihočeský.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kraj Jihočeský

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kraj Jihočeský bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kraj Jihočeský nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Kraj Jihočeský: Obchodní právo, Žaloba, Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Odvolání, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Smlouva

Technické překlady Kraj Jihočeský: Manuál, Revizní zpráva, Norma, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Příručka, Technická zpráva, Certifikát, Odborný text, Návod k obsluze, Návod k použití

Ekonomické překlady Kraj Jihočeský: Ekonomické analýzy, Rozvahy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Akcie

Prezentační překlady Kraj Jihočeský: Webové stránky, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Průvodce, Letáky, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, Prezentace, Reklama, Knihy

Všeobecné překlady Kraj Jihočeský: Abstrakt, Novinové články, Dopis, Překlady webových stránek, Email, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Životopisy, Vědecké práce, Diplomové práce, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Kraj Jihočeský: Odvolání, Certifikát, Norma, Stanovy, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Společenská smlouva, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Plná moc, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Oddací list, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Diplom, Pracovní smlouva, Vysvědčení

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad