Úřední překlady japonštiny Třeboň

Hledáte odborného překladatele japonského jazyka? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 10 let blízko Vás v lokalitě Třeboň

Překlad z/do japonštiny Třeboň

Hledáte překladatele japonštiny? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu japonštiny zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Třeboň.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Třeboň

Pokud chcete zjistit více informací ohledně našich překladů japonštiny, přejděte na tuto stránku:

JAPONSKÝ JAZYK

Osobní předání v lokalitě Třeboň bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Třeboň nabízíme mezi jinými:

Expresní překlady z/do japonštiny, Odborné překlady japonštiny, Právní překlady z/do japonštiny, Technické překlady japonštiny, Korektury z/do japonštiny, Soudní překlady (překladatel) z/do japonštiny, Tlumočení japonštiny

Japonština:

Japonština (japonsky: 日本語, nihongo) je jazyk, kterým mluví přibližně 130 milionů lidí. Většina z nich žije v Japonsku, část pak v komunitách japonských emigrantů po celém světě. Japonština je aglutinační jazyk s mnoha úrovněmi zdvořilosti promluvy. Pro japonštinu je typické, že zvládnutí její mluvené formy je pozoruhodně snadné, zatímco osvojit si její psanou formu je velmi náročné.

Systém japonského písma patří k nejsložitějším na světě – používá se kombinace čínských znaků (kandži) a dvě fonetické slabičné abecedy (hiragana a katakana), v některých případech i latinka (rómadži).

Do slovní zásoby byla již od 5. století přejímána slova z čínštiny (ve velkém rozsahu), v malém rozsahu z korejštiny a ainštiny. Od prvních kontaktů s Evropany (v 16. století) do japonštiny pronikají i výrazy z evropských jazyků (tzv. gairaigo), nejprve z portugalštiny a nizozemštiny a od reforem Meidži z němčiny, francouzštiny a angličtiny. V současnosti drtivě převažuje angličtina.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Japonština