Úřední překlady nizozemštiny Třeboň

Hledáte odborného překladatele holandského jazyka? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 10 let blízko Vás v lokalitě Třeboň

Překlad z/do nizozemštiny Třeboň

Hledáte překladatele nizozemštiny? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu nizozemštiny zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Třeboň.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Třeboň

Pokud chcete zjistit více informací ohledně našich překladů nizozemštiny, přejděte na tuto stránku:

HOLANDSKÝ JAZYK

Osobní předání v lokalitě Třeboň bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Třeboň nabízíme mezi jinými:

Tlumočení nizozemštiny, Korektury z/do nizozemštiny, Expresní překlady z/do nizozemštiny, Právní překlady z/do nizozemštiny, Soudní překlady (překladatel) z/do nizozemštiny, Technické překlady nizozemštiny, Odborné překlady nizozemštiny

Nizozemština:

Nizozemština je západogermánský jazyk, kterým hovoří jako svou mateřštinou nebo kulturním jazykem asi 24 milionů lidí na celém světě. Někdy se používá nepřesné označení holandština, které může označovat i dialekty provincií Severní a Jižní Holandsko. Vlámština je naproti tomu souhrnný pojem pro mluvenou nizozemštinu ve Vlámsku. Pro spisovnou nizozemštinu existuje jednotná norma. Základem jazyka bylo dolnofranské nářečí, ze kterého se tento jazyk vyvíjel již před 12. stol. V lexikologii i morfologii má hodně společných znaků s němčinou, liší se od ní ale zejména ve výslovnosti a pravopisu.

Předpokládá se, že nizozemština začala vznikat někdy kolem roku 700 z různých dialektů existujících na území Nizozemska, zejména dolnofranského původu. Standardizační proces začal ve středověku pod vlivem burgundského vévodského dvora v Dijonu (a od roku 1477 v Bruselu).

Nejstarší známý text je věta „Hebban olla vogala nestas hagunnan, hinase ic enda tu, wat unbidan we nu“ („Všichni ptáci si již dělají hnízda, kromě mne a tebe, na co čekáme?“) Napsal ji vlámský mnich v klášteře v anglickém Rochesteru.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemština