Úřední překlady arabštiny Rožnov pod Radhoštěm

Hledáte odborného překladatele arabského jazyka? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 10 let blízko Vás v lokalitě Rožnov pod Radhoštěm

Překlad z/do arabštiny Rožnov pod Radhoštěm

Hledáte překladatele arabštiny? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu arabštiny zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Rožnov pod Radhoštěm.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Rožnov pod Radhoštěm

Pokud chcete zjistit více informací ohledně našich překladů arabštiny, přejděte na tuto stránku:

ARABSKÝ JAZYK

Osobní předání v lokalitě Rožnov pod Radhoštěm bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Rožnov pod Radhoštěm nabízíme mezi jinými:

Korektury z/do arabštiny, Soudní překlady (překladatel) z/do arabštiny, Expresní překlady z/do arabštiny, Tlumočení arabštiny, Technické překlady arabštiny, Odborné překlady arabštiny, Právní překlady z/do arabštiny

O Arabštině:

Arabština (arabsky اللُّغَة الْعَرَبِيَّة‎‎, al-luḡah al-ʿarabijjah) je semitský jazyk. Existují značné rozdíly mezi spisovnou arabštinou a regionálními hovorovými jazyky (např. egyptskou, syrskou, iráckou, marockou hovorovou arabštinou). Spisovná arabština se jen málo liší od jazyka Koránu, ale aktivně ji ovládají pouze vzdělanci. V jednotlivých hovorových jazycích se objevují podobné odstředivé tendence, jaké odpoutaly románské jazyky od kdysi jednotné latiny. Na rozdíl od románských jazyků se však rozdíly jen v malé míře projevují v psané formě jazyka, a to přestože někteří spisovatelé píší v regionálních variantách. Důvodů je několik – arabské písmo nezachytí změny v krátkých samohláskách, pozměněné souhlásky si zase ponechávají původní zápis (např. znak ج, běžně přepisovaný a čtený jako [dž], se v Egyptě vyslovuje [g], ale píše se pořád stejně).

Nejstarší nápisy pocházejí ze 4. století. Klasická arabština je dochována ve staroarabské poezii (6.–7. století) a v Koránu (7. století). Od 8. století dochází k upevnění gramatických pravidel. Stala se úředním a literárním jazykem na celém Araby dobytém území, používali ji i příslušníci jiných národů, kteří od Arabů přejali islám (Turci, Peršané aj.). Kromě poezie zahrnuje klasická arabská literatura také řadu děl naučných (historických, geografických, lékařských, filozofických aj.). Díky arabským překladům přežilo evropský středověk nejedno dílo antických autorů. Od 19. století se modernizuje slovní zásoba, zjednodušuje se styl i skladba a vzniká moderní spisovná arabština. Rozdíly oproti arabštině klasické však nejsou příliš velké.

Příklady slov, která byla převzata z arabštiny: kafe, žirafa, cukr, alkohol, sirup, algebra, sofa, algoritmus, admirál.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Arabština