Stížnost na kontrolu - překlad z polštiny do češtiny

Překlad stížnosti do češtiny pro společnost Skup I Sprzedaż Warzyw Ryszard Kita. Profesionální překlady z/do polštiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Nechte si udělat rychlou kalkulaci překladu zdarma nebo nás kontaktujte emailem / telefonicky.

PŘEKLAD STÍŽNOSTI NA POLICEJNÍ KONTROLU DO ČEŠTINY

 

Z Polska nám dorazila poptávka na překlad do češtiny polského dokumentu. Jednalo se o STÍŽNOST NA POLCEJNÍ KONTROLU pro společnost Skup I Sprzedaż Warzyw Ryszard Kita.

Překlad z polštiny do češtiny jsme klientovi nacenili a on s naší nabídkou souhlasil. Naše běžná cena za překlady do a z polštiny je 250Kč (bez DPH) za 1 normostranu. 1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer.

POZOR: při překladu do polštiny textu většinou přibude o cca 15%!

Po zaslání elektronické faktury nám zaslal potvrzení o převodu, čímž byla práce na překladu zahájená.

Překlady vykonávají zkušení překladatelé s mnohaletou praxí. I z tohoto důvodu byl klient s překaldem spokojen. Termín dodání překladu byl navíc velmi rychlý a to do JEDNOHO DNE!

 

POPTÁVKA A NAŠE NABÍDKA:

Witam,

W załączniku przesyłam tekst do tłumaczenia. Bardzo proszę o wycenę. Będzie to zwykłe tłumaczenie tekstu, nie przysięgłe.

 

Dzień dobry,

Dziekuje za wyslane zapytanie.

Cena wyniesie: 38,5 PLN/SR (strona rozliczeniowa – 1 800 znaków włącznie spacji).

Zakres: 3 SR

Termin: 1 dzien

Cena koncowa: 115,5 PLN + VAT 21%

Tłumaczenie zostanie wykonane przez doświadczonego native speakera, dzięki czemu unikną Państwo ewentualnych reklamacji i nieprzyjemności.

Pod tym adresem znajdują się nasze referencje: www.czeski-tlumaczenia.pl/referencje-online.php

Prosze o odpowiedz.

 

UKÁZKA Z PŘEKLÁDANÉHO TEXTU:

Art. 3 oraz art. 13 rozporządzenia 561/06 dotyczy wyłączeń przestrzegania norm socjalnych. Stosując te wyłączenia, kierowca nie ma obowiązku wkładać swoją kartę kierowcy. Może taką aktywność zarejestrować włączając funkcję OUT na tachografie cyfrowym, lub przedstawić ujednolicone unijne zaświadczenie o działalności z zaznaczonym punktem 17 podczas wykonywania przewozów wyłączonych z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR. Art. 13 pkt. b rozporządzenia WE nr 561/06 wyłącza ze stosowania pojazdy „…używane lub wynajmowane bez kierowcy przez przedsiębiorstwa rolnicze, ogrodnicze, leśne, gospodarstwa rolne lub rybackie do przewozu rzeczy w ramach własnej działalności gospodarczej w promieniu do 100 km od bazy przedsiębiorstwa…”. My jesteśmy takim przedsiębiorstwem i takie przejazdy są wykonywane przez uprawnionych pracowników firmy, i każdy z nich korzystając ze zwolnienia otrzymuje stosowne zaświadczenie, które okazuje podczas kontroli.

 

Čl. 3 a také čl. 13 nařízení 561/06 se týká  výjimek při dodržování sociálních norem. Při uplatnění těchto výjimek řidič nemá povinnost vkládat svou kartu řidiče. Takovou aktivitu může zaznamenat zapnutím funkce OUT na digitálním tachografu nebo předložit standardizované unijní potvrzení o aktivitě s vyznačeným bodem 17 během provádění přepravy vyloučené z rozsahu uplatňování nařízení (ES) č. 561/2006 nebo AETR. Článek 13 bod b nařízení ES č. 561/06 vylučuje z uplatňování vozidla „…používaná nebo najatá bez řidiče zemědělskými, pěstitelskými, lesnickými, chovatelskými podniky a podniky rybolovu pro přepravu zboží jako součást jejich podnikatelské činnosti na tratích v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla…”. My jsme takovým podnikem a takovou přepravu provádějí oprávnění zaměstnanci firmy a každý z nich při čerpání volna obdrží příslušné potvrzení, které předkládá při kontrole.

Rychlá kalkulace překladu


Pro více informací nás kontaktujte  emailem / telefonicky.