Překlad zápisu do němčiny - zápis ze shromáždění pro Společenství vlastníků domu

Překlad zápisu ze shromáždění pro Společenství vlastníků domu. Profesionální překlady z/do němčiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Nechte si udělat rychlou kalkulaci překladu zdarma nebo nás kontaktujte emailem / telefonicky.

Překlad zápisu do německého jazyka

Přes náš objednávkový formulář umístěný na našich stránkách jsme obdrželi objednávku na překlad zápisu ze shromáždění pro Společenství vlastníku domu s informací, že jsme pro tohoto klienta již v minulosti tento zápis překládali. Jednalo se o překlad do němčiny.

Klientce jsme tedy zaslali kalkulaci společně s informací, na kdy by překlad mohl býž vyhotoven. Klientka objednávku potvrdila, čímž překlad objednala a mohli jsme přistoupit k překladu.

 

Mailová objednávka klienta proběhla přes náš objednávkový formulář umístěný na našich stránkách:

Dobrý den,
chtěla bych pro naše společenství objednat překlad zápisu do němčiny. Tuto službu jste nám poskytli už v roce 2016.
Děkuji.

Naše odpověď byla následující:

 

Dobrý den,

 

děkuji za Vaši poptávku.

 

Cenová nabídka na překlad z ČJ do NJ:

- 260 Kč/1NS ( 1NS = 1800 znaků včetně mezer).

 

Váš dokument má cca:

- 5 NS. Počítejte prosím, že po překladu do NJ se zvýší objem textu o cca 15% - na 6 NS.

 

Celková cena tedy bude:

- 1560 Kč bez DPH.

 

Termín vyhotovení:

- Cca 2-3 dny.

 

Zde najdete naše reference: www.mojenemcina.cz/reference.php

Děkuji a těším se na odpověď.

S pozdravem

 

Ukázka překladu:

 • od pořadatele Olympiády získalo SVJ500 za možnost připojení do elektrorozvodny získala částku 10.000 Kč
 • provedena instalace protipožární přepážky a oddělení rozvodny od skladu prádla.
 • v místnosti rozvodny bude umístěna skříň na archivaci účetní dokumentace
 • v souvislosti s častými výpadky jističů byla provedena kontrola kvality dodávky elektřiny – vše je v pořádku. Přítomným byly proti podpisu předány klíče od místnosti rozvodny pro případ výpadku elektřiny v jejich bytech,
 • byly provedeny lokální opravy propadlé zámkové dlažby. Tyto lokální opravy nejhorších míst budou podle potřeby prováděny i v roce 2017.
 • v nevyplněných tvarovkách opěrných zdí budou vysázeny skalničky
 • na dotaz ke stavu a případným opravám opěrných zdí bylo sděleno, že nyní je již vše po záruce a pokud bude potřeba provést další opravy, musí se počítat s financováním příslušné SVJ,
 • byla provedena výměna poškozených oken u bytu č. 500/1 a 500/2, byla provedena oprava střechy a doplnění sněhových zábran – vše je v pořádku.

 

 • Vom Veranstalter der Olympiade gewann SVJ500 für die Möglichkeit des Anschlusses zur Stromleitung einen Betrag in der Höhe von 10.000 CZK.
 • Es wurde die Installation einer brandfesten Zwischenwand und Trennung der Stromverteilung vom Wäschelager durchgeführt.
 • Im Raum der Stromverteilung wird ein Schrank für Archivierung von Buchhaltungsdokumenten platziert.
 • Im Zusammenhang mit häufigen Ausfällen der Schutzschalter wurde die Kontrolle der Qualität der Elektrolieferungen durchgeführt alles i.O. Den Anwesenden wurden aufgrund deren Unterschriften Schlüssel vom Raum der Stromverteilung für den Fall des Stromausfalls in ihren Wohnungen übergeben.
 • Es wurden lokale Reparaturen durchgefallenen Schlosspflasters durchgeführt. Diese lokalen Reparaturen der schlimmsten Stellen werden nach Bedarf auch im Jahr 2017 durchgeführt.
 • In den nicht ausgefüllten Formsteinen von Stützwänden werden Alpenpflanzen gepflanzt.
 • Auf die Frage auf den Zustand der Stützwände und ob Reparaturen von Stützwänden geplant werden wurde mitgeteilt, dass zurzeit alles nach der Garantie befindlich ist und es müssen weitere Reparaturen durchgeführt werden und es muss mit der Finanzunterstützung betreffender SVJ gerechnet werden.
 • Beschädigte Fenster in der Wohnung Nr. 500/1 und 500/2 wurden ausgetauscht, Dachreparatur und Ergänzung der Schneeschutzanlage durchgeführt alles ist i.O.

Rychlá kalkulace překladu


Pro více informací nás kontaktujte  emailem / telefonicky.