Překlad z němčiny do češtiny - Výzva k oznámení řidiče

Překlad výzvy k oznámení řidiče do češtiny pro firmu MEDICAL PLUS s.r.o. Profesionální překlady z/do němčiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Nechte si udělat rychlou kalkulaci překladu zdarma nebo nás kontaktujte emailem / telefonicky.

Překlad VÝZVY K OZNÁMENÍ ŘIDIČE z německého jazyka do českého jazyka

 

Mailem nám byl zaslán dokument k překladu z německého jazyka do českého jazyka ze společnosti MEDICAL PLUS s.r.o.. Nejednalo se o překlad s razítkem, ale o běžný překlad. Jednalo se o dokument s výzvou k oznámení řidiče.

Objednávka klienta:

Dobrý den,

 

Prosíme o překlad této listiny a poté, co se seznámíme s obsahem i překlad korespondence, kterou povedeme.

Sdělte prosím cenu, kterou bude překlad 2 stran textu stát, ihned ji uhradíme a další bude následovat.

 

Děkujeme, spěchá

Klientovi jsme obratem zaslali cenovou kalkulaci společně s termínem dodání. Klient naši nabídku odsouhlasil a souhlasil také s platbou předem. Po obdrženém potvrzení o převodu jsme přistoupili k realizaci překladu do češtiny.

Zkušený překladatel, rodilý mluvčí, překlad vyhotovil v daném termínu, takže klient dokument obdržel dle požadavků. Tyto typy dokumentů překládáme často, proto s překladem nebyly spojené žádné nejasnosti.

 

Ukázka překladu:

 

Zusatz:

Die Behörde kann Auskünfte darüber verlangen, wer zu einem bestimmten Zeitpunkt ein nach dem Kennzeichen bestimmtes  Kraftfahrzeug gelenkt oder einen nach dem Kennzeichen bestimmten Anhänger verwendet hat bzw. zuletzt vor einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort abgestellt hat. Diese Auskünfte , welche den Namen und die Anschrift der betreffenden  Person enthalten müssen,  hat  der  Zulassungsbesitzer                    (Halter)   -   im   Falle   von                        Probe-  oder   von Überstellungsfahrten der Besitzer der Bewilligung - zu erteilen; kann er diese Auskunft nicht erteilen, so hat er die Person zu benennen, die die Auskunft erteilen kann, diese trifft dann die Auskunftspflicht; die Angaben des Auskunftspflichtigen entbinden die Behörde nicht, diese Angaben zu überprüfen, wenn dies nach den Umständen des Falles geboten erscheint. Die Auskunft ist unverzüglich, im Falle einer schriftlichen Aufforderung binnen zwei Wochen nach Zustellung zu erteilen; wenn eine solche Auskunft ohne         entsprechende     Aufzeichnungen                        nicht                  gegeben              werden                        könnte,  sind     diese Aufzeichnungen zu führen (Verfassungsbestimmung). Gegenüber der Befugnis der Behörde, derartige Auskünfte zu verlangen, treten Rechte auf Auskunftsverwei gerung zurück .

 

Dodatek:

Úřady jsou oprávněny požadovat informace o tom, kdo a ve kterém určitém čase řídil určité vozidlo s určitou SPZ, příp. kdo používal podle SPZ určitý přívěs, příp. kým byl tento v určitém čase odstaven na určitém odstavném místě. Informace, které musí obsahovat jméno a adresu příslušné osoby, je registrovaný majitel (držitel) povinen sdělit i v případě zkušební nebo přemísťovací jízdy; v případě, že nemůže, je povinen sdělit osobu, která je oprávněna, tuto informaci sdělit (informační povinnost); úřady jsou v případě pochyb oprávněny prověřit údaje, které jim byly sděleny osobou podléhající informační povinnosti. V případě písemné výzvy musí být informace sdělena do dvou týdnů; pokud požadovaná informace nemůže být poskytnuta s příslušnými doklady, musí tyto podklady zůstat disponibilní (ústavní nařízení). Vůči právu úřadu požadovat tyto informace nelze uplatňovat právo odmítnutí podávání informací.

Rychlá kalkulace překladu


Pro více informací nás kontaktujte  emailem / telefonicky.