Překlad technických instrukcí z polštiny

Překlad technických instrukcí do češtiny pro Krnovské opravny a strojírny, s.r.o. Profesionální překlady z/do polštiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Nechte si udělat rychlou kalkulaci překladu zdarma nebo nás kontaktujte emailem / telefonicky.

 

Překlad technických instrukcí do češtiny z polštiny

 

Společnost Krnovské opravny a strojírny, s.r.o. zaslala objednávku na překlady z polštiny 3 technických instrukcí do češtiny. Klientovi jsme zaslali potvrzení o přijetí překladu společně s cenou překladu a termínem vyhotovení.

Technické překlady z a do polštiny jsou velmi žádané a často je pro naše klienty vyhotovujeme. Máme s tímto typem překladů bohaté zkušenosti, můžete se o tom přesvědčit v našich referencích.

Překlad byl přeložen dle instrukcí a v požadovaném čase. 

 

Ukázka překladu:

 • W ramach kolejnego IS0, IS1, IS2 lub IS3 należy usunąć z pokryw maźnic wymienio- nych zestawów kołowych oznaczenie kół monoblokowych odpornych na przeciążenia termiczne.
 • Koła monoblokowe podannych typów należy zakwalifikować do kategorię 2 (d2) i przeprowadzić odpowiednie dla tej kategorii prace. Pierwszy pomiar naprężeń wła- snych wykonuje się podczas IS1 lub IS2 (dopuszczalna wartość: -350 do +300MPa). Oznaczenie dla pierwszego pomiaru należy dokonać na tabliczce identyfikacyjnej, le- wostronnie w linijce 4
  1. W przypadku uszkodzeń ww. urządzeń pociągowych należy zdemontować oba urzą- dzenia pociągowe i wymienić je na powierzone urządzenia pociągowe z poduszkami.
  1. Zdemontowane urządzenia pociągowe należy magazynować.
  1. Przed zamontowaniem urządzeń pociągowych z poduszkami należy upewnić się, że zapewniona jest ich ochrona przed bezpośrednim wpływem promieni słonecznych. W przypadku braku bezpośredniej ochrony należy zastosować ochronę zgodną z za- łącznikiem 1.
 • V rámci dalšího IS0, IS1, IS2 nebo IS3 je nutné odstranit z krytů maznic vyjmenovaných­ dvojkolí označení monoblokových kol odolných proti tepelnému přetížení.
 • Monobloková kola uvedených typů je nutné kvalifikovat do kategorie 2 (d2) a provést práce odpovídající této kategorii. První měření vlastního pnutí­ se provádí během IS1 nebo IS2 (přípustná hodnota: -350 až +300 MPa). Označení pro první měření provést na identifikačním štítku, na levé straně­ v řádku 4.
  1. V případě poškození výše uvedených vlakových zařízení je nutné demontovat obě vlaková­ zařízení a vyměnit je za svěřená vlaková zařízení s polštáři.
  2. Demontovaná vlaková zařízení uskladnit.
  3. Před montáží vlakových zařízení s polštáři je nutné zkontrolovat, že je zajištěna jejich ochrana proti přímému vlivu slunečního záření. V případě absence bezprostřední ochrany je nutné použít ochranu shodnou s přílohou­ 1.

 

Rychlá kalkulace překladu


Pro více informací nás kontaktujte  emailem / telefonicky.