Překlad technické zprávy do němčiny

Překlad technické zprávy do němčiny pro společnost ZK ING s.r.o. Profesionální překlady z/do němčiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Nechte si udělat rychlou kalkulaci překladu zdarma nebo nás kontaktujte emailem / telefonicky.

Překlad technické zprávy z češtiny do němčiny

V polovině tohoto měsíce jsme obdrželi ze společnosti ZK ING s.r.o. email s poptávkou na překlad do němčiny:

 

Dobrý den,

poptávám u Vás překlad textu do jazyka německého dle přílohy.

Prosím o zaslání cenové nabídky vč. uvedení termínu dodání překladu. Děkuji Vám.

 

Klientovi jsme překlad nacenili a oznámili jsme také termín, na kdy překlad může být hotový.

Klient s nabídkou souhlasil a mailem nám zakázku potvrdil. Překald do německého jazyka  - technickou zprávu, vyhotovil zkušený překladatel německého jazyka.

 

Ukázka překladu:

  1. Technický popis zařízení

Zařízení slouží pro skladování balení a expedici komponent.

Komponenty dovezené autocisternami jsou pneudopravou dopraveny do dvoukomorových sil S1, S2, S4. Ochranu proti přeplnění v tomto případě tvoří sonda hladiny maxima a uzavírací pneumatický ventil u vstupu do plnícího potrubí.

Komponenty vyrobené v stávajících zařízení jsou dopraveny pneudopravou(zásobníkem pneudopravou) do S3. Ze stávajícího WB komponenty jsou dopraveny pásovým dopravníkem do Dvojité silo, S3. Počínaje vodorovnými trubkovými šnekovými dopravníky a jedním korytovým dopravníkem do požadovaného zásobníků, nebo briketovacího lisu. Pomocí dopravním pasu Flexowell, tříděný brikety jsou přesměrovaný do stávajících balicích strojů. 

Sledování hladiny v silech obstarávají sondy hladiny kontinua a sondy hladiny maxima, ochranu proti tlakovým rozdílům zajišťuje přetlaková podtlaková klapka.  

Sila jsou vybaveny čeřícím zařízením, které pomocí tlakového vzduchu napomáhá snadnějšímu vyprazdňování a zamezuje klenbování. Pro odprášení dopravních cest a zásobníků jsou jednotlivé sila vybavena vlastním filtračním zařízením.

 

 

  1. TechniSCHE BESCHREIBUNG

Die Anlage dient zur Lagerung, Verpackung und Komponentenförderung.

Komponenten geliefert mit Tankwagen werden in Doppelkammersilos S1, S2, S4 befördert. Den Überfüllschutz bildet in diesem Fall eine Füllstandsonde und pneumatisches Ventil am Eingang des Füllrohres.

Komponenten hergestellt in der bestehenden Anlage werden pneumatisch in S3 befördert. Vom bestehenden WB werden Komponenten mit Förderband in Doppelsilo S3 befördert. Mit waagerechtem Schneckenförderer und einem Trog-Förderband in den gewünschten Behälter oder Brikettierpresse. Mit Hilfe vom Förderband Flexowell werden Briketts in Verpackungsmaschinen umgeleitet.

Für die Überwachung des Füllstands in Silos sorgen Füllstandsonden, für den Schutz gegen Druckdifferenzen sorgt ein Überdruck/Unterdruck-Ventil.  

Silos sind mit einem Belüftungssystem ausgestattet, das mit Druckluft die Entleerung erleichtert. Zum Entstauben der Förderwege und Behälter sind einzelne Silos mit eigener Filteranlage ausgestattet.

Rychlá kalkulace překladu


Pro více informací nás kontaktujte  emailem / telefonicky.