Překlad smlouvy do němčiny

Překlad smlouvy o výhradním obchodním zastoupení. Profesionální překlady z/do němčiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Nechte si udělat rychlou kalkulaci překladu zdarma nebo nás kontaktujte emailem / telefonicky.

Překlad smlouvy o výhradním obchodním zastoupení do němčiny

Klientka nám zaslala požadavek na překlad do němčiny o výhradním obchodním zastoupení. Překlad smlouvy jsme vyhotovili dle požadavků klienta a odsouhlasené kalkulace.

Po vyhotovení překladu nám naše překladatelka nám k překladu zaslala toto upozornění:

Dobrý den,

U věty:

Úkolem zástupce je vyhledávat na straně jedné, obchodního partnera pro činnost zastoupeného v oblastech prodeje produktu Neuland Hum (zájemce), kteří chtějí uzavřít obchodní případ a následně s nimi uzavřít obchodní smlouvu.

Byla nakonec provedena násl. logická změna:

Úkolem zástupce je vyhledávat obchodní partnery pro činnost zastoupeného v oblastech prodeje produktu Neuland Hum (zájemce), kteří chtějí uzavřít obchodní případ a následně s nimi uzavřít obchodní smlouvu.

Pokud by interpretace neodpovídala, prosím o instrukce, dopřeložím.

Poznámku překladatele jsme klientovi předali a ujitili jsme se, že je vše v pořádku.

Ukázka překladu:

Zastoupený je povinen proškolit zastoupeného před zahájením jeho činnosti obchodního zástupce

2)   Zastoupený je povinen předat zástupci všechny podklady o možných realizovaných kontraktech a informovat jej o všech okolnostech, jejichž znalost je pro vyhledávání, přípravu a zprostředkování obchodů důležitá. Jsou to zejména informace o regionálních obchodních poměrech, základech zákona o obchodních korporacích a Občanského zákoníku, zajišťování kontraktů a platebních podmínkách.

3)   Zastoupený je povinen informovat bez zbytečného odkladu zástupce o změnách cen a platebních podmínek.

4)   Zastoupený informuje zástupce o všech ujednáních a jednáních se zákazníkem. Zavazuje se seznámit zástupce se zněním zprostředkovatelské smlouvy, kterou se zákazníkem uzavřel.

5)   Zastoupený je povinen zachovat mlčenlivost o obchodních tajemstvích zástupce i zákazníků vůči třetím osobám. Tato povinnost je nedotčena i v případě skončení smluvního vztahu.

6)   Zastoupený nebude na stejný druh činnosti jako je sjednána tato dohoda přijímat třetí osoby.

 

 

1)   Der Vertretene ist verpflichtet, den Vertreter vor dem Beginn dessen Tätigkeit als Handelsvertreter einzuschulen

2)   Der Vertretene ist verpflichtet, dem Vertreter alle Unterlagen zu möglichen durchgeführten Kontrakten übergeben und ihn über alle Umstände zu benachrichtigen, deren Kenntnis für die Suche, Vorbereitung und die Vermittlung von Geschäften wichtig ist. Es handelt sich vor allem um Informationen über regionale Handelsbeziehungen, Gesetzgrundlagen über Handelskorporationen und BGB, Sicherung von Kontrakten und Zahlbedingungen.

3)   Der Vertretener ist verpflichtet, ohne unnötige Verzögerung seinen Vertreter über Änderungen von Preis- und Zahlbedingungen zu informieren.

4)   Der Vertretene wird den Vertreter über alle Verhandlungen und Gespräche mit Kunden informieren. Der Vertretene verpflichtet sich, den Vertreter mit der Fassung des Vermittlungsvertrags bekanntzumachen, welche von ihm mit dem Kunden abgeschlossen wurde.

5)   Der Vertretene ist verpflichtet, die Schweigepflicht über Geschäftsgeheimnisse des Vertreters und den Kunden gegenüber Dritten zu wahren. Diese Schweigepflicht bleibt auch nach dem Vertragsende unberührt.

6)   Der Vertretene wird für diese Tätigkeitsart, die in dieser Vereinbarung abgeschlossen wurde, keine Dritten annehmen.

Rychlá kalkulace překladu


Pro více informací nás kontaktujte  emailem / telefonicky.