Překlad reflexe a podnětů kouče - profesionální překlad do angličtiny

Překlady reflexe a podnětů kouče pro firmu Proud aktivit. Profesionální překlady z/do angličtiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů

Nechte si udělat rychlou kalkulaci překladu zdarma nebo nás kontaktuje emailem / telefonicky.

PŘEKLADY REFLEXE - PODNĚTY KOUČE DO ANGLICKÉHO JAZYKA

V polovině března jsme od našeho stálého klienta obdrželi mail s dvěma přílohami ve Wordu s dotazem na překlady do anglického jazyka. Jednalo se texty z oblasti koučinku. Klientce jsme ihned zaslali naši kalkulaci na překlady do angličtiny.

Vzhledem k tomu, že jsme s klientkou spolupracovali již dříve, klientka byla s našimi cenami i termíny obeznámena a okamžitě nám naši nabídku potvrdila. Z tohoto důvodu jsme mohli přistoupit k realizaci zakázky, což znamenalo zaznamenání zakázky do našeho interního systému a odeslání textů na překlad zkušenému překladateli do anglického jazyka. Překlad byl ve vysoké kvalitě vyhotoven v krátkém termínu a odeslán klientce.

Objednávka klienta:

Dobrý den,

objednávám u vás překlad do angličtiny souborů v příloze. Prosím o potvrzení objednávky.

S pozdravem

................

Proud aktivit 

Ukázka překládaného textu:

Všechny cíle z globálního kontraktu koučovaného byly posíleny, největší posun zaznamenal Time management a sebevědomí (o 4 body škály), dále rovnováha práce a soukromí, práce s prioritami, rozvoj lidí a týmu a efektivní rozhodování (shodně o 3 body škály). Jako velkou výzvu u sebe koučovaný stále vidí posílení neformální komunikace s lidmi, odlehčení, celkové uvolnění a užívání si kontaktů s lidmi.

 

Koučovaný dosáhnul pokroku v mnoha oblastech. Metoda koučinku mu hodně pomáhala s koncepcí v týmu, sám uvádí, že potřebuje kontakt s autoritami pro realizaci změny (kouč mu tou autoritou byl). Nyní mu dosažené změny i trvání koučinku dostačuje, jeho další koučink není nutný. Je možné nabídnout tuto formu neustálého zlepšování zase po delší době či po zásadní změně pracovní pozice s větší odpovědností a náročnějšími úkoly.

 

 

All the goals from the coachee's general objectives have been strengthened, time management and self-esteem showed the biggest improvement (by 4 points on the scale), then work-life balance, working with priorities, people and team development and effective decision making (all by 3 points on the scale). A big challenge for the coachee remain strengthening informal communication with people, taking things easy, overall relaxed attitude and enjoying having contact with people.

 

The coachee has improved in many areas. This coaching method has definitely helped with conception in his team, he stated himself that he needs contact with the authorities to implement changes (the coach was perceived as the authority). Currently, the achieved changes, as well as the time spent during coaching, have been sufficient, no further coaching is necessary. It is possible to offer this form of continuous improvement after some time or after a significant position change with bigger responsibilities and more challenging tasks.

Rychlá kalkulace překladu


Pro více informací nás kontaktujte  emailem / telefonicky.