Překlad prezentací z angličtiny do češtiny

Překlad školících prezentací pro firmu Kilion, s.r.o. Profesionální překlady z/do angličtiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Nechte si udělat rychlou kalkulaci překladu zdarma nebo nás kontaktujte emailem / telefonicky.

Překlad prezentací z angličtiny do češtiny

Na začátku roku se na nás obrátila společnost Kilion, s.r.o., která požadovala překlady prezentací v PowerPointu do českého jazyka z anglického jazyka:

Dobrý den,

chtěl bych vás poprosil o cenovou kalkulaci překladů prezentací v příloze pro našeho klienta (celkem 3 prezentace). V prezentaci „FOMT White Board Click-Thru for Manufacturing.pptx“ půjde o překlad i poznámek pod vlastními slidy. V dalších prezentacích potřebujeme přeložit texty ve slidech.

Klientovi jsme na jeho požadavek odeslali naši cenovou nabídku, kterou nám klient potvrdil. Ptal se také na časovou náročnost překladu. Naše odpověď byla následující:

Dobrý den,

 

děkuji za Vaši objednávku. Překlad bychom měli stihnout tento týden.

 

Prosím Vás o zaslání fakturačních údajů, abychom Vám mohli ihned vystavit elektronickou fakturu.

Po zaslání potvrzení o úhradě bychom začali pracovat na překladu.

 

U nového zákazníka u první zakázky požadujeme platbu předem.

 

U dalších zakázek fakturujeme až po překladu.

Po vyřízení platby jsme překlad z angličtiny zadali k realizaci a posléze úspěšně předali klientovi.

Ukázka překládaného textu:

Current Situation

 

What to Say

The one thing that all of our manufacturing customers share in common is that they are all seeking some form of competitive advantage – what separates them from other manufacturers in the marketplace.

Manufacturers typically follow  one or more of these strategies to gain advantage:

1.Through Productivity: by either lowering Input costs (materials/ Labor) or increasing Efficiency – getting more from less.

2.Through Innovation: Providing new functional capabilities that deliver unique value to customers. 

3.New Processes: Taking advantage of new materials and processes to improve costs or capabilities, for example BMW’s use of carbon fiber in the i3 and i8.

 

Note: Identify and reference strategies for this specific customer as examples.

Co máte říct

Jednu věc, kterou mají všichni naši zákazníci z řad výrobních společností společnou, je to, že hledají určitou konkurenční výhodu, která je bude odlišovat od ostatních výrobců na trhu.

Při snaze o získání konkurenční výhody výrobci obvykle sledují jednu nebo více z následujících strategií:

1.Prostřednictvím produktivity: buď snížením vstupních nákladů (materiál/ práce) nebo zvýšením efektivnosti – získat více z méně.

2.Prostřednictvím inovací: Poskytnutím nových funkčních parametrů, díky nimž mohou zákazníkům nabídnout něco, co nikdo jiný nenabízí. 

3.Nové procesy: využití nových materiálů a procesů na zlepšení nákladů nebo schopností, například, když společnost BMW používá u vozidel řad i3 a i8 uhlíková vlákna.

 

Poznámka: Identifikujte a vyznačte strategie pro tohoto konkrétního zákazníka jako příklady.

Rychlá kalkulace překladu


Pro více informací nás kontaktujte  emailem / telefonicky.