Překlad popisu ovládání do němčiny

Překlad popisu ovládání válečkového dopravníku pro firmu A- TECHNOLOGY s.r.o. Profesionální překlady z/do němčiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Nechte si udělat rychlou kalkulaci překladu zdarma nebo nás kontaktujte emailem / telefonicky.

Překlad popisu ovládání válečkového dopravníku z češtiny do němčiny

Velmi častým typem překladu, který klienti poptávají, je TECHNICKÝ PŘEKLAD. Stejně tomu bylo i u našeho klienta, společnost  A- TECHNOLOGY s.r.o., který se na nás obrátil s požadavkem na překlad do němčiny popisu ovládání válečkového dopravníku. Podobný typ překladu jsme již pro klienta vyhotovovali a zjevně byl a našimi službami spokojen.

Obdrželi jsme tuto objednávku: 

Dobrý den, prosím přeložit.

Děkuji

S pozdravem a přáním hezkého dne

Zaslaný text neměl velký objem, jednalo se pouze o pár normostran (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer). Z tohoto důvodu jsme klientovi potvrdili příjem překladu do německého jazyka, ihned jsme všechny údaje zavedli do našeho evidenčního systému a zadali jsme text k překladu paní překladatelce, která pro klient již v minulosti překládala. Vzhledem k počtu normostran byl překlad přeložen do německého jazyka velmi rychle a již druhý den měl klient přeložený text hotový v mailu. Žádný expres příplatek nebyl účtován a věříme, že se klient na naší společnost zase brzy s překlady obrátí.

Ukázka překládaného textu:

Trať se zapne zapnutím hlavního vypínače. Pro rozjetí trati se stlačí tlačítko „RESET“ na rozvaděči DR4. Pro rozjetí trati je třeba zapnout linku jako celek tlačítkem start na rozvaděči DR1 . Poté dojde k zapnutí trati. Provozní zastavení trati se provádí stiskem tlačítka „STOP“ na rozvaděči DR1.  

Bezpečnostní stop tlačítka jsou umístěna na trati. Po jejich stisknutí dojde k vypnutí motorů trati. K opětovnému zapnutí je potřeba uvolnit „BEZPEČNOSTNÍ STOP“, stlačit tlačítko „RESET“ a zapnout linku na displayi DR1.

 

Die Strecke wird mit der Einschaltung des Hauptschalters eingeschaltet. Nach dem Starten der Rollstrecke wird die Taste „RESET“ am Verteiler DR4 gedrückt. Nach dem Starten der Rollstrecke ist die gesamte Straße mit der Drucktaste "Start" am Verteiler DR1 zu drücken. Danach erfolgt das Einschalten der Strecke. Das Betriebsstoppen der Rollstrecke wird mit der „STOP“-Drucktaste am Verteiler DR1 durchgeführt. 

Die Drucktasten für das Sicherheitsstoppen sind an der Rollstrecke angebracht. Nach dem Drücken von Drucktasten für das Sicherheitsstoppen erfolgt das Ausschalten von Motoren der Strecke. Zum wiederholten Einschalten ist die "SICHERHEITS-STOPPTASTE" zu lösen und die Drucktaste „RESET“ zu drücken und die Straße am DR1-Display einzuschalten.

Rychlá kalkulace překladu


Pro více informací nás kontaktujte  emailem / telefonicky.