Překlad kvalifikačních předpokladů do polštiny

Překlad kvalifikačních a profesních předpokladů do polštiny pro firmu Czech Brewmaster s.r.o.. Profesionální překlady z/do polštiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Nechte si udělat rychlou kalkulaci překladu zdarma nebo nás kontaktujte emailem / telefonicky.

Překlad kvalifikačních a profesních předpokladů do polštiny

 

Na základě této mailové poptávky ze společnosti Czech Brewmaster s.r.o., našeho stálého klienta, jsme mu zaslali naši cenovou kalkulaci na překlad do polštiny.

Dobrý den,

potřebuji přeložit text dole (zelený) a přílohu do PL, prosím o cenu a termín hotového překladu.

Děkuji

S přátelským pozdravem

Klient s naší nabídkou souhlasil, proto jsme mohli překlad zavést do databáze a zaslat překladateli k realizaci:

Dzien dobry,

Prosze o tlumaczenie zalaczniku + tekstu ponizej na jezyk polski.

Termin: 24.04.2017 09:00

Prosze o potwierdzenie zlecenia.

 

Překladatel, rodilý mluvčí, překlady do polštiny vyhotovil dle našich pokynů a klient zakázku obdržel mailem v požadovaném čase.

Ukázka z překládaného textu:

Při volbě technického řešení není prioritně kladen důraz na cenu díla, přestože je to nejváženější kritérium zadávací dokumentace. Filosofie naší společnosti, i dlouhodobé zkušenosti s řízením technologických celků, směřují rozložení případných investic více na stranu kvalitních komponentů, i přes jejich vyšší cenu. Snažíme se zaměřit na ekonomiku celého provozu stejně tak, jako na jeho dlouhodobou spolehlivost a funkčnost. Z tohoto důvodu jsou v nabídce uvedena taková technická řešení, která maximálně využívají potřebnou energii. Jako příklad je možné uvést nasazení deskových výměníků tepla,  frekvenčních měničů, motorů v nejvyšší energetické třídě atd.  Zvláštní důraz je kladen na izolaci potrubních rozvodů, neméně však tanků a  všech nádrží. Prioritou je ergonomie uspořádání zařízení vedoucí k efektivní a příjemné práci. Toto zpracování vychází z dlouhodobých zkušeností a ověřených postupů.

            Przy wyborze rozwiązania technicznego, nie jest priorytetowo kładziony nacisk na cenę dzieła, mimo że jest to najważniejsze kryterium dokumentacji przetargowej. Filozofia naszej firmy i wieloletnie doświadczenie związane z wdrażaniem podzespołów technologicznych skłaniają do skierowania ewentualnych inwestycji bardziej w stronę składników jakościowych, mimo że są one droższe. Staramy się ukierunkować na ekonomikę całości produkcji, w takim samym stopniu, jak na jej długofalową niezawodność i funkcjonalność.  Z tego powodu są w ofercie podane takie rozwiązania techniczne, które maksymalnie wykorzystują niezbędna do produkcji energię. Jako przykład można podać zastosowanie płytowych wymienników ciepła, przetworników częstotliwości, silników o najwyższej klasie energetycznej itd. Szczególny nacisk kładziony jest na izolowanie rurociągów technologicznych, nie mniej jednak tanków i wszystkich zbiorników.  Priorytetem jest  rozmieszczenie wszystkich urządzeń prowadzące do efektywnej i przyjemnej pracy. Niniejsze opracowanie oparte jest na wieloletnim doświadczeniu i sprawdzonych procedurach.

Rychlá kalkulace překladu


Pro více informací nás kontaktujte  emailem / telefonicky.