Překlad do polštiny návodu k instalaci

Překlad návodu k instalaci, údržbě a obsluze. Profesionální překlady z/do polštiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Nechte si udělat rychlou kalkulaci překladu zdarma nebo nás kontaktujte emailem / telefonicky.

Překlad návodu k instalaci, údržbě a obsluze z českého jazyka do polštiny

Náš stálý klient nám zaslal tento email:

Dobrý den,

prosim o preklad do POL do 26.1. rano resp. dopoledne do 11 hod.

Dekuji.  

Klientovi jsme zakázku na překlad do polštiny potvrdili, ale až po obdržení nového, nepoškozeného souboru, jelikož soubor zaslaný v prvním mailu nám nešel otevřít. 

Prosím, vždy pečlivě zkontrolujte odesílané soubory, předejde se tak zbytečnému zdržení s termínem dodání překladů.

Požadavek na překlady technických manuálů do/z různých jazyků je velmi častý, s tímto typem překladů máme mnohaleté zkušenosti, neváhejte se na nás obrátit a zdarma si u nás nechat překlad nacenit!

Překlad návodu k instalaci, údržbě a obsluze přeložil náš dlouholetý spolupracovník, rodilý mluvčí a překlad do polštiny byl bez komplikací předán klientovi - odeslán mailem na mailovou adresu klienta.
 

Ukázka překladu:

  1. U klapek s mechanickým ovládaním je nutné provézt kontroly viz. bod 14. a následující kontroly: Kontrola tepelné tavné pojistky a uzavíracího zařízení

Tlakem  na  dvouramennou  páčku  spouštění  s pružinou  uvolnit  páku  ovládání a  zkontrolovat  její přestavení do polohy "ZAVŘENO". Uzavření musí být rázné a páka ovládání musí být spolehlivě aretována  západkou.  Není-li  uzavření  klapky  dostatečně  rázné  a  páka  ovládání  není  spolehlivě aretována západkou v poloze "ZAVŘENO", je nutné pomocí ozubené rozety nastavit  větší předpětí uzavírací pružiny.

 

Sejmutím tepelné pojistky z čepu spouštěcího zařízení se zkontroluje jeho správná funkce. Musí dojít k vysunutí čepu a překlopení páčky spouštění. Pokud se tak nestane je nutné provést  kontrolu čepu a pružiny u spouštěcího zařízení, popř. vyměnit základní desku. Základní deska  je připevněna k tělesu klapky třemi šrouby M5 s maticemi.

 

Přestavení listu klapky do polohy "OTEVŘENO" se provede následujícím způsobem:

Tlakem uvolnit západku a vrátit páku ovládání do druhé krajní polohy, kde je páka držena páčkou spouštění.

 

15.  Przy klapach ze sterowaniem mechanicznym konieczne jest przeprowadzenie przeglądu patrz punkt 14 i następujących sprawdzeń:

 

Kontrola termicznego bezpiecznika topikowego i urządzenia zamykającego

 

Naciskiem na dwuramienną dźwignię opuszczania ze sprężyną zwolnić dźwignię sterowania i sprawdzić jej przestawienie w położenie "ZAMKNIĘTE".  Zamknięcie musi nastąpić stanowczo i dźwignia sterowania musi zostać zablokowana zapadką.  Jeżeli zamknięcie klapy nie jest wystarczająco jednoznaczne a dźwignia sterowania nie jest w sposób prawidłowy zablokowana zapadką w położeniu "ZAMKNIĘTE", należy za pomocą zębatej rozety ustawić większe naprężenie wstępne sprężyny zamknięcia.

 

Poprzez wyjęcie bezpiecznika termicznego z czopu urządzenia uruchamiającego sprawdzi się jego prawidłowe działanie. Musi nastąpić wysunięcie sworznia i przechylenie dźwigni uruchamiania. Jeżeli do tego nie dojdzie należy dokonać sprawdzenia sworznia i sprężyny w urządzeniu uruchamiającym, względnie należy dokonać wymiany płyty głównej. Płyta główna jest przymocowana do obudowy klapy za pomocą trzech śrub M5 z nakrętkami.

 

Przestawienie żaluzji klapy w położenie "OTWARTE" wykonuje się w sposób następujący:

Naciskiem zwolnić zapadkę i ustawić dźwignię sterowania w drugie położenie skrajne, gdzie dźwignię blokuje dźwignia

uruchamiania.

Rychlá kalkulace překladu


Pro více informací nás kontaktujte  emailem / telefonicky.