Když soudní překlad nestačí. Apostilu nebo superlegalizaci?

Víme, jaký je rozdíl mezi apostilou a superlegalizací. Vysvětlíme to i vám. Dozvíte se, kým nechat ověřit vaši listinu, aby ji přijali kdekoli na světě.

Soudní překlad nestačí. Apostilu nebo superlegalizaci?

Když dojde v zahraničí na předkládání veřejných listin (rodných listů, vysvědčení, výpisů z rejstříku trestů, atp.), potřebujete překlad do jazyka cílové země a dostatečné ověření listiny. Problém je, že státy na celém světě neuznávají jediný způsob ověření. Vlastně jsou pouze 3: soudní překlad, apostila a superlegalizace. Který druh ověření zvolit a jak vyřídit vše potřebné?

Soudní překlad (úřední překlad) - ověření nejprostší

Pokud sami víte, že potřebujete pouze soudní neboli úředně ověřený překlad, neztrácejte čas a pokračujte zde. V případě, že teprve zjišťujete, který druh ověření zvolit, čtěte dál. Ukážeme vám seznam států, které požadují pouze soudní překlad.

Česká republika má s vybranými státy uzavřenu dvoustrannou smlouvu osvobozující od ověřování veřejných listin. V těchto státech vám díky této smlouvě stačí předložit dokument, který je opatřen tlumočnickou doložkou s kulatým razítkem. Zkrátka soudní překlad.

Zemí, kterých se týká tato možnost ověření, je více než 30. Celý výčet těchto států naleznete na webu Nejvyššího soudu ČR (odstavec: Osvobození cizí veřejné listiny od vyššího ověření).

Mezi státy, ve kterých od vás přijmou soudní překlad, patří např. tyto:

Vybrali jsme právě těchto 8 států jednoduše proto, že se v nich používají jazyky, na které se specializujeme. Přeložili jsme již stovky soudních překladů. Podívejte se, jak postupujeme.

TIP Překlady s. r. o.: Z naší nabídky jazyků samozřejmě můžete využít i angličtinu. Vždy záleží na požadavku úřadu nebo instituce, pro kterou soudní překlad potřebujete.

Apostilace – ověření platné mezi státy Haagské úmluvy

Na tohle ověření soudní překladatel nestačí. Určitě to půjde přes ministerstvo. Záleží však na tom, kde jste svoji listinu získali. Jsou pouze 2 možnosti.

Pokud listinu vydal justiční orgán (soudy) nebo notářobraťte se na Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Jestliže listinu vydal orgán státní správyobraťte se na Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Do této skupiny dokumentů patří např. matriční doklady, doklady o studiu, zdravotní doklady, výpisy z rejstříku trestů a další. Podrobnější informace naleznete přímo na webu ministerstva.

Které státy se spokojí s apostilou?

Kompletní a především aktualizovaný seznam států, které vyžadují ověření apostilou, naleznete na webu Haagské konference. Na tomto seznamu jsou také státy, se kterými ČR uzavřela výše zmíněnou dohodu o osvobození od ověřování veřejných listin. V tom případě vám  stačí pouze  soudní překlad.

Příklady států, které vyžadují ověření listin apostilační doložkou:

TIP Překlady s. r. o.: S překladem vaší listiny opatřené apostilou vám rádi pomůžeme, pokud se jedná o  jazyk z naší nabídky. Nejprve však nechte svou listinu opatřit apostilační doložkou. Teprve poté nás kontaktujte, my už zajistíme vhodného soudního překladatele.

Superlegalizace – dvojité ověřování

Státům, kterým nestačí soudní překlad ani apostila, je třeba předložit listiny, které prošly tzv. superlegalizací. Tento druh ověření spočívá ve dvojím ověření:

  • státem, ve kterém listina vznikla – podobně jako při apostilaci musí listinu ověřit na příslušném ministerstvu (viz apostilace). Podrobné  informace o postupu naleznete zde. Případně kontaktujte přímo Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
  • zastupitelským orgánem státu, kde má být listina použita – tímto orgánem je obvykle ambasáda daného státu na území ČR. Pokud na našem území takový orgán není, putuje listina do nejbližšího státu, na jehož území se příslušná ambasáda nachází. Třeba až do Německa.

Superlegalizaci veřejných listin vyžadují státy, které nejsou na seznamu Haagské úmluvy, a ČR s nimi nemá uzavřenu dohodu o osvobození od ověřování veřejných listin. Seznam států, kterých se týká superlegalizace, naleznete opět na stránkách Haagské konference pod záložkou „Non-members“. Patří sem například:

  • Bahamské ostrovy
  • Burundi
  • Kanada
  • Kosovo
  • Uzbekistán, atd.

Dost bylo ověřování. Pojďme překládat.

Doufáme, že teď už víte, jaký je rozdíl mezi apostilou a superlegalizací. A kdy je dostačující soudní překlad. Pokud stále nevíte, co s vaší listinou, doporučujeme zjistit si nároky na ověření přímo u toho, komu ji budete předkládat. Případně přímo na českém Ministerstvu zahraničí.

Už máte procesy ověřování za sebou? Potřebujete apostilovaný nebo superlegalizovaný dokument přeložit? Zkuste naši nezávaznou kalkulaci. Cena i termín do 60 minut ve vaší e-mailové schránce.

Rychlá kalkulace překladu


Pro více informací nás kontaktujte  emailem / telefonicky.