Analýza rizik - překlad do ruštiny

Překlad analýzy rizik pro firmu Ekorex – Consult, spol. s r.o. do ruštiny. Profesionální překlady z/do ruštiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Nechte si udělat rychlou kalkulaci překladu zdarma nebo nás kontaktujte emailem / telefonicky.

Překlad analýzy rizik do ruštiny z češtiny

Na základě poptávky ze společnosti Ekorex – Consult, spol. s r.o. na překlad do ruštiny dokumentu s názvem analýza rizik, jsme klientovi zaslali tuto nabídku:

Dobrý den,

děkuji za Vaši poptávku.

Cenová nabídka na překlad z ČJ do RJ:

- 260 Kč/1NS ( 1NS = 1800 znaků včetně mezer).

Váš dokument má cca:

  • 4 NS. Počítejte prosím, že po překladu do RJ se zvýší objem textu o cca 15% - na 4,5 NS.

Celková cena tedy bude:

  • 1 170 Kč bez DPH.

Termín vyhotovení:

  • Cca 1-2 dny.

Překlad provádí rodilý mluvčí, což zabraňuje případným reklamacím a nepříjemnostem.

Klient s naší nabídkou souhlasil a okamžitě zaslat objednávku překladu. Jelikož jsme pro tuto společnost ještě nepřekládali, požádali jsme klienta o fakturační údaje s tím, že u prvních zakázek vystavujeme předem elektronickou fakturu. Až po jejím uhrazení (nebo spíše zaslání potvrzení o převodu na náš email), začínáme na zakázce pracovat. Klient velice rychle zaslal potvrzení o převodu a celý proces překladu tímto velmi urychlil.

Překlad - ukázka:

Vypracování analýzy rizik

Použití ověřených konstrukčních řešení

Použití normalizovaných výpočtových modelů

Provedení kontrolních silových výpočtů

Použití prověřených materiálů pro jednotlivé komponenty.

Použití ověřených konstrukcí

Použití normalizovaných výpočtových modelů

Použití bezpečnostních koeficientů

Výpočtové parametry přiměřeně větší ve vztahu k síle v armatuře během běžného provozu

Použití odpovídajících bezpečnostních rezerv ve vztahu k mechanickému zatížení

Použití bezpečnostních koeficientů zajišťujících bezpečnostní rezervu bezpečné práce dílů

Použití materiálů s certifikovanými materiálovými údaji v souladu s evropskými normami

 

Разработка анализа рисков

Использование проверенных конструкторских решений

Применение нормализованных расчетных моделей

Выполнение контрольных силовых расчетов

Использование проверенных материалов для отдельных компонентов.

Использование проверенных конструкций

Применение нормализованных расчетных моделей

Применение коэффициентов безопасности

Расчетные параметры, превышающие усилие в арматуре во время обычной эксплуатации

Применение соответствующих резервов безопасности в отношении механических нагрузок

Применение коэффициентов безопасности, обеспечивающих резерв безопасности работы частей

Использование материалов с сертифицированными данными материалов в соответствии с европейскими стандартами

Rychlá kalkulace překladu


Pro více informací nás kontaktujte  emailem / telefonicky.