Překlady Kraj Zlínský 

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kraj Zlínský 

Překlad Kraj Zlínský 

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kraj Zlínský .

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kraj Zlínský 

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kraj Zlínský  bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kraj Zlínský  nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Kraj Zlínský : Manuál, Revizní zpráva, Odborný text, Návod k obsluze, Technologické postupy, Příručka, Technická zpráva, Norma, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Certifikát

Ekonomické překlady Kraj Zlínský : Účetní uzávěrky, Rozvahy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní výkazy, Akcie, Ekonomické analýzy

Právní překlady Kraj Zlínský : Dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Žaloba, Občanské právo, Smlouva, Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky, Obchodní právo

Prezentační překlady Kraj Zlínský : Prezentace, Průvodce, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Letáky, Knihy, Reklama, Webové stránky, Katalog, PPC reklama

Všeobecné překlady Kraj Zlínský : Překlady webových stránek, Videa, Email, Novinové články, Vědecké práce, Firemní korespondence, Diplomové práce, Bakalářské práce, Životopisy, Dopis, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Kraj Zlínský : Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Oddací list, Rodný list, Stanovy, Notářský zápis, Norma, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Úmrtní list, Odvolání, Diplom, Plná moc, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Certifikát, Zakladatelská listina, Rozsudek, Apostila, Vysvědčení

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kraj Zlínský , Korektura Kraj Zlínský , Odborné překlady Kraj Zlínský , Právní překlady Kraj Zlínský , Překladatelská agentura Kraj Zlínský , Soudní překladatel Kraj Zlínský , Soudní překlady Kraj Zlínský , Technické překlady Kraj Zlínský , Tlumočení Kraj Zlínský , Překlady fancouzštiny Kraj Zlínský , Překlady italštiny Kraj Zlínský , Překlady maďarštiny Kraj Zlínský , Překlady španělštiny Kraj Zlínský , Překlady ukrajinštiny Kraj Zlínský