Překlady Kraj Vysočina

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kraj Vysočina

Překlad Kraj Vysočina

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kraj Vysočina.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kraj Vysočina

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kraj Vysočina bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kraj Vysočina nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Kraj Vysočina: Účetní výkazy, Daňové formuláře, Audity projektů, Dluhopisy, Akcie, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy

Technické překlady Kraj Vysočina: Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Odborný text, Návod k obsluze, Norma, Příručka, Certifikát, Návod k použití, Revizní zpráva, Manuál, Technická zpráva

Všeobecné překlady Kraj Vysočina: Diplomové práce, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Videa, Životopisy, Novinové články, Dopis, Email, Abstrakt, Firemní korespondence, Vědecké práce

Právní překlady Kraj Vysočina: Dokumenty, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Smlouva, Smluvní dokumentace, Žaloba, Právní dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo, Odvolání

Prezentační překlady Kraj Vysočina: PPC reklama, Průvodce, Webové stránky, Knihy, Inzertní a PR články, Reklama, Billboardy a plakáty, Prezentace, Tiskoviny, Letáky, Katalog

Soudní překlady, úřední překlady Kraj Vysočina: Soudní žaloba, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Rodný list, Úmrtní list, Odvolání, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Plná moc, Oddací list, Živnostenský list, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Norma, Apostila, Stanovy, Rozsudek, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kraj Vysočina, Korektura Kraj Vysočina, Odborné překlady Kraj Vysočina, Právní překlady Kraj Vysočina, Překladatelská agentura Kraj Vysočina, Soudní překladatel Kraj Vysočina, Soudní překlady Kraj Vysočina, Technické překlady Kraj Vysočina, Tlumočení Kraj Vysočina, Překlady fancouzštiny Kraj Vysočina, Překlady italštiny Kraj Vysočina, Překlady maďarštiny Kraj Vysočina, Překlady španělštiny Kraj Vysočina, Překlady ukrajinštiny Kraj Vysočina