Překlady Kraj Ústecký

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kraj Ústecký

Překlad Kraj Ústecký

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kraj Ústecký.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kraj Ústecký

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kraj Ústecký bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kraj Ústecký nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Kraj Ústecký: Smluvní dokumentace, Občanské právo, Právní dokumenty, Smlouva, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Žaloba, Odvolání, Dokumenty

Technické překlady Kraj Ústecký: Prohlášení o shodě, Manuál, Návod k použití, Návod k obsluze, Technologické postupy, Příručka, Technická zpráva, Odborný text, Revizní zpráva, Norma, Certifikát

Ekonomické překlady Kraj Ústecký: Daňové formuláře, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Akcie, Rozvahy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Audity projektů

Prezentační překlady Kraj Ústecký: Inzertní a PR články, Průvodce, Katalog, Billboardy a plakáty, Knihy, Prezentace, Letáky, Reklama, Tiskoviny, Webové stránky, PPC reklama

Všeobecné překlady Kraj Ústecký: Vědecké práce, Dopis, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Abstrakt, Email, Novinové články, Videa, Životopisy, Diplomové práce, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Kraj Ústecký: Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Vysvědčení, Společenská smlouva, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Apostila, Oddací list, Průkaz totožnosti, Stanovy, Norma, Vysvědčení, Diplom, Rozsudek, Rodný list, Certifikát, Plná moc, Úmrtní list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kraj Ústecký, Korektura Kraj Ústecký, Odborné překlady Kraj Ústecký, Právní překlady Kraj Ústecký, Překladatelská agentura Kraj Ústecký, Soudní překladatel Kraj Ústecký, Soudní překlady Kraj Ústecký, Technické překlady Kraj Ústecký, Tlumočení Kraj Ústecký, Překlady fancouzštiny Kraj Ústecký, Překlady italštiny Kraj Ústecký, Překlady maďarštiny Kraj Ústecký, Překlady španělštiny Kraj Ústecký, Překlady ukrajinštiny Kraj Ústecký