Překlady Kraj Středočeský

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kraj Středočeský

Překlad Kraj Středočeský

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kraj Středočeský.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kraj Středočeský

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kraj Středočeský bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kraj Středočeský nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Kraj Středočeský: Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Odvolání, Právní dokumenty, Žaloba, Občanské právo, Smlouva, Dokumenty

Technické překlady Kraj Středočeský: Certifikát, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Technická zpráva, Odborný text, Manuál, Norma, Technologické postupy, Návod k použití, Návod k obsluze

Všeobecné překlady Kraj Středočeský: Bakalářské práce, Dopis, Novinové články, Videa, Diplomové práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Abstrakt, Email, Vědecké práce, Firemní korespondence

Prezentační překlady Kraj Středočeský: PPC reklama, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Průvodce, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Prezentace, Katalog, Letáky, Knihy, Reklama

Ekonomické překlady Kraj Středočeský: Akcie, Daňové formuláře, Rozvahy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Dluhopisy

Soudní překlady, úřední překlady Kraj Středočeský: Vysvědčení, Rozsudek, Norma, Průkaz totožnosti, Oddací list, Apostila, Certifikát, Úmrtní list, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Revizní zpráva, Odvolání, Soudní žaloba, Živnostenský list, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Stanovy, Pracovní smlouva, Společenská smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kraj Středočeský, Korektura Kraj Středočeský, Odborné překlady Kraj Středočeský, Právní překlady Kraj Středočeský, Překladatelská agentura Kraj Středočeský, Soudní překladatel Kraj Středočeský, Soudní překlady Kraj Středočeský, Technické překlady Kraj Středočeský, Tlumočení Kraj Středočeský, Překlady fancouzštiny Kraj Středočeský, Překlady italštiny Kraj Středočeský, Překlady maďarštiny Kraj Středočeský, Překlady španělštiny Kraj Středočeský, Překlady ukrajinštiny Kraj Středočeský