Překlady Kraj Plzeňský

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kraj Plzeňský

Překlad Kraj Plzeňský

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kraj Plzeňský.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kraj Plzeňský

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kraj Plzeňský bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kraj Plzeňský nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Kraj Plzeňský: Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní podmínky, Dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Žaloba, Smlouva, Obchodní právo

Technické překlady Kraj Plzeňský: Technická zpráva, Certifikát, Revizní zpráva, Technologické postupy, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Norma, Návod k použití, Odborný text, Manuál, Příručka

Ekonomické překlady Kraj Plzeňský: Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Rozvahy, Audity projektů, Dluhopisy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Akcie, Výroční zprávy

Všeobecné překlady Kraj Plzeňský: Novinové články, Diplomové práce, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Email, Firemní korespondence, Životopisy, Vědecké práce, Dopis, Abstrakt, Videa

Prezentační překlady Kraj Plzeňský: Billboardy a plakáty, Letáky, Inzertní a PR články, Katalog, Tiskoviny, Průvodce, Knihy, PPC reklama, Webové stránky, Reklama, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Kraj Plzeňský: Vysvědčení, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Norma, Apostila, Soudní žaloba, Odvolání, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Rodný list, Průkaz totožnosti, Plná moc, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Certifikát, Pracovní smlouva, Rozsudek, Revizní zpráva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kraj Plzeňský, Korektura Kraj Plzeňský, Odborné překlady Kraj Plzeňský, Právní překlady Kraj Plzeňský, Překladatelská agentura Kraj Plzeňský, Soudní překladatel Kraj Plzeňský, Soudní překlady Kraj Plzeňský, Technické překlady Kraj Plzeňský, Tlumočení Kraj Plzeňský, Překlady fancouzštiny Kraj Plzeňský, Překlady italštiny Kraj Plzeňský, Překlady maďarštiny Kraj Plzeňský, Překlady španělštiny Kraj Plzeňský, Překlady ukrajinštiny Kraj Plzeňský