Překlady Kraj Olomoucký

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kraj Olomoucký

Překlad Kraj Olomoucký

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kraj Olomoucký.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kraj Olomoucký

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kraj Olomoucký bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kraj Olomoucký nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Kraj Olomoucký: Norma, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Technologické postupy, Revizní zpráva, Manuál, Odborný text, Návod k použití, Certifikát, Příručka

Ekonomické překlady Kraj Olomoucký: Dluhopisy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Akcie, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky

Právní překlady Kraj Olomoucký: Obchodní podmínky, Dokumenty, Právní dokumenty, Smlouva, Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Směrnice EU, Odvolání, Občanské právo

Soudní překlady, úřední překlady Kraj Olomoucký: Potvrzení o studiu, Oddací list, Vysvědčení, Apostila, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Notářský zápis, Úmrtní list, Diplom, Stanovy, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Certifikát, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Plná moc, Revizní zpráva

Prezentační překlady Kraj Olomoucký: Inzertní a PR články, Průvodce, Tiskoviny, Prezentace, Webové stránky, Letáky, Knihy, Billboardy a plakáty, Katalog, PPC reklama, Reklama

Všeobecné překlady Kraj Olomoucký: Diplomové práce, Novinové články, Videa, Vědecké práce, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Email, Dopis, Abstrakt, Životopisy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kraj Olomoucký, Korektura Kraj Olomoucký, Odborné překlady Kraj Olomoucký, Právní překlady Kraj Olomoucký, Překladatelská agentura Kraj Olomoucký, Soudní překladatel Kraj Olomoucký, Soudní překlady Kraj Olomoucký, Technické překlady Kraj Olomoucký, Tlumočení Kraj Olomoucký, Překlady fancouzštiny Kraj Olomoucký, Překlady italštiny Kraj Olomoucký, Překlady maďarštiny Kraj Olomoucký, Překlady španělštiny Kraj Olomoucký, Překlady ukrajinštiny Kraj Olomoucký