Překlady Kraj Moravskoslezský

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kraj Moravskoslezský

Překlad Kraj Moravskoslezský

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kraj Moravskoslezský.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kraj Moravskoslezský

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kraj Moravskoslezský bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kraj Moravskoslezský nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Kraj Moravskoslezský: Příručka, Návod k použití, Norma, Technologické postupy, Manuál, Certifikát, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Revizní zpráva, Odborný text, Návod k obsluze

Právní překlady Kraj Moravskoslezský: Smluvní dokumentace, Smlouva, Právní dokumenty, Obchodní právo, Žaloba, Dokumenty, Občanské právo, Odvolání, Obchodní podmínky, Směrnice EU

Soudní překlady, úřední překlady Kraj Moravskoslezský: Živnostenský list, Norma, Stanovy, Rozsudek, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Diplom, Úmrtní list, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Apostila, Revizní zpráva, Plná moc

Ekonomické překlady Kraj Moravskoslezský: Daňové formuláře, Výroční zprávy, Rozvahy, Akcie, Audity projektů, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Účetní výkazy

Prezentační překlady Kraj Moravskoslezský: PPC reklama, Billboardy a plakáty, Prezentace, Reklama, Tiskoviny, Průvodce, Webové stránky, Letáky, Inzertní a PR články, Knihy, Katalog

Všeobecné překlady Kraj Moravskoslezský: Email, Abstrakt, Firemní korespondence, Dopis, Diplomové práce, Videa, Životopisy, Novinové články, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Bakalářské práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kraj Moravskoslezský, Korektura Kraj Moravskoslezský, Odborné překlady Kraj Moravskoslezský, Právní překlady Kraj Moravskoslezský, Překladatelská agentura Kraj Moravskoslezský, Soudní překladatel Kraj Moravskoslezský, Soudní překlady Kraj Moravskoslezský, Technické překlady Kraj Moravskoslezský, Tlumočení Kraj Moravskoslezský, Překlady fancouzštiny Kraj Moravskoslezský, Překlady italštiny Kraj Moravskoslezský, Překlady maďarštiny Kraj Moravskoslezský, Překlady španělštiny Kraj Moravskoslezský, Překlady ukrajinštiny Kraj Moravskoslezský