Překlady Kraj Liberecký

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kraj Liberecký

Překlad Kraj Liberecký

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kraj Liberecký.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kraj Liberecký

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kraj Liberecký bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kraj Liberecký nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Kraj Liberecký: Potvrzení o studiu, Rodný list, Vysvědčení, Apostila, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Vysvědčení, Oddací list, Společenská smlouva, Certifikát, Notářský zápis, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Stanovy, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Odvolání, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad

Technické překlady Kraj Liberecký: Manuál, Certifikát, Odborný text, Technická zpráva, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Norma, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Příručka, Návod k použití

Ekonomické překlady Kraj Liberecký: Výroční zprávy, Účetní výkazy, Rozvahy, Audity projektů, Dluhopisy, Akcie, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky

Prezentační překlady Kraj Liberecký: Knihy, Průvodce, Billboardy a plakáty, Katalog, PPC reklama, Reklama, Letáky, Prezentace, Inzertní a PR články, Webové stránky, Tiskoviny

Právní překlady Kraj Liberecký: Odvolání, Dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Smluvní dokumentace, Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní právo

Všeobecné překlady Kraj Liberecký: Dopis, Videa, Firemní korespondence, Životopisy, Překlady webových stránek, Novinové články, Abstrakt, Bakalářské práce, Vědecké práce, Diplomové práce, Email

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kraj Liberecký, Korektura Kraj Liberecký, Odborné překlady Kraj Liberecký, Právní překlady Kraj Liberecký, Překladatelská agentura Kraj Liberecký, Soudní překladatel Kraj Liberecký, Soudní překlady Kraj Liberecký, Technické překlady Kraj Liberecký, Tlumočení Kraj Liberecký, Překlady fancouzštiny Kraj Liberecký, Překlady italštiny Kraj Liberecký, Překlady maďarštiny Kraj Liberecký, Překlady španělštiny Kraj Liberecký, Překlady ukrajinštiny Kraj Liberecký