Překlady Kraj Královéhradecký

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kraj Královéhradecký

Překlad Kraj Královéhradecký

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kraj Královéhradecký.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kraj Královéhradecký

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kraj Královéhradecký bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kraj Královéhradecký nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Kraj Královéhradecký: Novinové články, Překlady webových stránek, Videa, Email, Bakalářské práce, Životopisy, Dopis, Vědecké práce, Firemní korespondence, Diplomové práce, Abstrakt

Technické překlady Kraj Královéhradecký: Certifikát, Technologické postupy, Návod k použití, Manuál, Odborný text, Návod k obsluze, Technická zpráva, Norma, Prohlášení o shodě, Příručka, Revizní zpráva

Právní překlady Kraj Královéhradecký: Obchodní podmínky, Obchodní právo, Občanské právo, Žaloba, Odvolání, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Smlouva, Směrnice EU

Ekonomické překlady Kraj Královéhradecký: Účetní výkazy, Výběrová řízení, Audity projektů, Výroční zprávy, Akcie, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Dluhopisy

Soudní překlady, úřední překlady Kraj Královéhradecký: Potvrzení o studiu, Diplom, Pracovní smlouva, Odvolání, Plná moc, Norma, Oddací list, Úmrtní list, Stanovy, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Živnostenský list, Vysvědčení, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Apostila, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Notářský zápis

Prezentační překlady Kraj Královéhradecký: Letáky, Webové stránky, Průvodce, Billboardy a plakáty, Reklama, PPC reklama, Prezentace, Knihy, Katalog, Inzertní a PR články, Tiskoviny

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kraj Královéhradecký, Korektura Kraj Královéhradecký, Odborné překlady Kraj Královéhradecký, Právní překlady Kraj Královéhradecký, Překladatelská agentura Kraj Královéhradecký, Soudní překladatel Kraj Královéhradecký, Soudní překlady Kraj Královéhradecký, Technické překlady Kraj Královéhradecký, Tlumočení Kraj Královéhradecký, Překlady fancouzštiny Kraj Královéhradecký, Překlady italštiny Kraj Královéhradecký, Překlady maďarštiny Kraj Královéhradecký, Překlady španělštiny Kraj Královéhradecký, Překlady ukrajinštiny Kraj Královéhradecký