Korektury Žďár nad Sázavou

Hledáte odborného korektora? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Žďár nad Sázavou

Korektura textu Žďár nad Sázavou

Hledáte korektora? Jste na správné adrese!

Objednejte si odbornou korekturu u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci korektury zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Žďár nad Sázavou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Žďár nad Sázavou

Pro více informací ohledně našich korektur přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Žďár nad Sázavou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové korektury Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

Odborné korektury

Ekonomické překlady Žďár nad Sázavou: Výběrová řízení, Akcie, Účetní výkazy, Audity projektů, Výroční zprávy, Rozvahy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy

Právní překlady Žďár nad Sázavou: Smluvní dokumentace, Dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Odvolání, Obchodní právo, Žaloba, Obchodní podmínky, Občanské právo, Právní dokumenty

Prezentační překlady Žďár nad Sázavou: Průvodce, PPC reklama, Letáky, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Prezentace, Reklama, Katalog, Inzertní a PR články, Knihy, Tiskoviny

Technické překlady Žďár nad Sázavou: Prohlášení o shodě, Příručka, Technická zpráva, Certifikát, Návod k obsluze, Odborný text, Norma, Revizní zpráva, Manuál, Návod k použití, Technologické postupy

Všeobecné překlady Žďár nad Sázavou: Vědecké práce, Překlady webových stránek, Dopis, Firemní korespondence, Životopisy, Abstrakt, Videa, Bakalářské práce, Diplomové práce, Novinové články, Email

Korektor

Korektor je člověk, který má v redakcích novin nebo i ve vydavatelských domech na starosti opravy gramatických, pravopisných či stylistických chyb v článcích nebo knihách, které napsal jiný autor. Současně musí korektor hledět nejen na pravopis nebo stylistiku, ale i na nesrovnalosti výtisku sazby a rukopisu a také na odbornou stránku daného textu, čili jsou-li všechna cizí slova a použité technické výrazy použity správně. Kompletní jazyková korektura zahrnuje opravu lexikálních, morfologických a syntaktických chyb.

  • Typografická korektura – kontrola jednoznaků, mezer a pomlček (pomlčka x divis).
  • Kontrola zarovnání (do bloku, na praporek atd...) práce v Adobe InDesign
  • Základní jazyková korektura – kontrola pravopisu a gramatiky, včetně oprav překlepů a interpunkce, a současně základní stylistická úprava.
  • Stylistická korektura – mimo kontroly pravopisu a gramatiky obsahuje i rozsáhlejší stylistické úpravy. 
  • Odborná korektura – kontrola přeloženého textu z hlediska použití odborných termínů a účelu použití překladu. 
  • Technická korektura – pro texty určené k publikování. Kontrola řazení stránek, úplnosti příloh, čitelnosti textu, řazení kapitol apod.
  • Předtisková korektura – u textů, určených k publikování. Jedná se o poslední kontrolu před tiskem nebo zveřejněním na webové stránce, při které odstraňuje typografické chyby po technické přípravě tisku (chybné dělení slov na konci řádků, špatně vložené obrázky apod.)

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Korektor