Korektury Valašské Meziříčí

Hledáte odborného korektora? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Valašské Meziříčí

Korektura textu Valašské Meziříčí

Hledáte korektora? Jste na správné adrese!

Objednejte si odbornou korekturu u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci korektury zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Valašské Meziříčí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Valašské Meziříčí

Pro více informací ohledně našich korektur přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Valašské Meziříčí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové korektury Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

Odborné korektury

Ekonomické překlady Valašské Meziříčí: Audity projektů, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Dluhopisy, Akcie, Rozvahy

Technické překlady Valašské Meziříčí: Norma, Návod k použití, Příručka, Technologické postupy, Revizní zpráva, Manuál, Certifikát, Prohlášení o shodě, Odborný text, Technická zpráva, Návod k obsluze

Právní překlady Valašské Meziříčí: Smlouva, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Občanské právo, Žaloba, Směrnice EU

Prezentační překlady Valašské Meziříčí: Reklama, Tiskoviny, Letáky, PPC reklama, Knihy, Inzertní a PR články, Průvodce, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Katalog, Prezentace

Všeobecné překlady Valašské Meziříčí: Dopis, Email, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Videa, Životopisy, Bakalářské práce, Abstrakt, Novinové články, Vědecké práce

Korektor

Korektor je člověk, který má v redakcích novin nebo i ve vydavatelských domech na starosti opravy gramatických, pravopisných či stylistických chyb v článcích nebo knihách, které napsal jiný autor. Současně musí korektor hledět nejen na pravopis nebo stylistiku, ale i na nesrovnalosti výtisku sazby a rukopisu a také na odbornou stránku daného textu, čili jsou-li všechna cizí slova a použité technické výrazy použity správně. Kompletní jazyková korektura zahrnuje opravu lexikálních, morfologických a syntaktických chyb.

  • Typografická korektura – kontrola jednoznaků, mezer a pomlček (pomlčka x divis).
  • Kontrola zarovnání (do bloku, na praporek atd...) práce v Adobe InDesign
  • Základní jazyková korektura – kontrola pravopisu a gramatiky, včetně oprav překlepů a interpunkce, a současně základní stylistická úprava.
  • Stylistická korektura – mimo kontroly pravopisu a gramatiky obsahuje i rozsáhlejší stylistické úpravy. 
  • Odborná korektura – kontrola přeloženého textu z hlediska použití odborných termínů a účelu použití překladu. 
  • Technická korektura – pro texty určené k publikování. Kontrola řazení stránek, úplnosti příloh, čitelnosti textu, řazení kapitol apod.
  • Předtisková korektura – u textů, určených k publikování. Jedná se o poslední kontrolu před tiskem nebo zveřejněním na webové stránce, při které odstraňuje typografické chyby po technické přípravě tisku (chybné dělení slov na konci řádků, špatně vložené obrázky apod.)

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Korektor