Korektury Česká Třebová

Hledáte odborného korektora? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Česká Třebová

Korektura textu Česká Třebová

Hledáte korektora? Jste na správné adrese!

Objednejte si odbornou korekturu u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci korektury zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Česká Třebová.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Česká Třebová

Pro více informací ohledně našich korektur přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Česká Třebová bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové korektury Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Česká Třebová nabízíme:

korektury z/do čínštiny, korektury z/do angličtiny, korektury z/do polštiny, korektury z/do ruštiny, korektury z/do němčiny

Odborné korektury

Právní překlady Česká Třebová: Odvolání, Obchodní právo, Smlouva, Občanské právo, Žaloba, Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace

Ekonomické překlady Česká Třebová: Účetní výkazy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Audity projektů, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Dluhopisy, Akcie

Prezentační překlady Česká Třebová: Katalog, Průvodce, Reklama, Tiskoviny, Knihy, Prezentace, PPC reklama, Webové stránky, Letáky, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty

Všeobecné překlady Česká Třebová: Novinové články, Bakalářské práce, Dopis, Životopisy, Překlady webových stránek, Email, Diplomové práce, Abstrakt, Firemní korespondence, Vědecké práce, Videa

Technické překlady Česká Třebová: Certifikát, Revizní zpráva, Odborný text, Příručka, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Norma, Návod k obsluze, Návod k použití, Technická zpráva, Manuál