Korektury Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Hledáte odborného korektora? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Korektura textu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Hledáte korektora? Jste na správné adrese!

Objednejte si odbornou korekturu u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci korektury zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Pro více informací ohledně našich korektur přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové korektury Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

Odborné korektury

Prezentační překlady Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Webové stránky, Prezentace, Reklama, Letáky, Průvodce, Katalog, PPC reklama, Knihy, Inzertní a PR články

Ekonomické překlady Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Rozvahy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Audity projektů, Akcie, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Daňové formuláře

Technické překlady Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Návod k obsluze, Návod k použití, Odborný text, Revizní zpráva, Norma, Technologické postupy, Technická zpráva, Příručka, Manuál, Prohlášení o shodě, Certifikát

Právní překlady Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Odvolání, Občanské právo, Smlouva, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace

Všeobecné překlady Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Vědecké práce, Abstrakt, Životopisy, Dopis, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Novinové články, Email, Firemní korespondence, Diplomové práce, Videa

Korektor

Korektor je člověk, který má v redakcích novin nebo i ve vydavatelských domech na starosti opravy gramatických, pravopisných či stylistických chyb v článcích nebo knihách, které napsal jiný autor. Současně musí korektor hledět nejen na pravopis nebo stylistiku, ale i na nesrovnalosti výtisku sazby a rukopisu a také na odbornou stránku daného textu, čili jsou-li všechna cizí slova a použité technické výrazy použity správně. Kompletní jazyková korektura zahrnuje opravu lexikálních, morfologických a syntaktických chyb.

  • Typografická korektura – kontrola jednoznaků, mezer a pomlček (pomlčka x divis).
  • Kontrola zarovnání (do bloku, na praporek atd...) práce v Adobe InDesign
  • Základní jazyková korektura – kontrola pravopisu a gramatiky, včetně oprav překlepů a interpunkce, a současně základní stylistická úprava.
  • Stylistická korektura – mimo kontroly pravopisu a gramatiky obsahuje i rozsáhlejší stylistické úpravy. 
  • Odborná korektura – kontrola přeloženého textu z hlediska použití odborných termínů a účelu použití překladu. 
  • Technická korektura – pro texty určené k publikování. Kontrola řazení stránek, úplnosti příloh, čitelnosti textu, řazení kapitol apod.
  • Předtisková korektura – u textů, určených k publikování. Jedná se o poslední kontrolu před tiskem nebo zveřejněním na webové stránce, při které odstraňuje typografické chyby po technické přípravě tisku (chybné dělení slov na konci řádků, špatně vložené obrázky apod.)

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Korektor