Expresní překlady Žďár nad Sázavou

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Žďár nad Sázavou

Expresní překlad Žďár nad Sázavou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Žďár nad Sázavou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Žďár nad Sázavou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Žďár nad Sázavou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Žďár nad Sázavou nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Žďár nad Sázavou: Odvolání, Občanské právo, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Dokumenty, Právní dokumenty, Smlouva

Technické překlady Žďár nad Sázavou: Odborný text, Certifikát, Příručka, Technická zpráva, Technologické postupy, Norma, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Manuál

Prezentační překlady Žďár nad Sázavou: PPC reklama, Inzertní a PR články, Letáky, Reklama, Webové stránky, Katalog, Knihy, Billboardy a plakáty, Prezentace, Průvodce, Tiskoviny

Ekonomické překlady Žďár nad Sázavou: Akcie, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Audity projektů, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výběrová řízení

Soudní překlady, úřední překlady Žďár nad Sázavou: Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Certifikát, Zakladatelská listina, Plná moc, Stanovy, Odvolání, Rodný list, Norma, Oddací list, Notářský zápis, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Diplom, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Vysvědčení, Vysvědčení, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Soudní žaloba

Všeobecné překlady Žďár nad Sázavou: Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Vědecké práce, Videa, Abstrakt, Novinové články, Email, Dopis, Firemní korespondence, Diplomové práce, Životopisy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad