Expresní překlady Vrchlabí

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Vrchlabí

Expresní překlad Vrchlabí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Vrchlabí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Vrchlabí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Vrchlabí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Vrchlabí nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Vrchlabí: PPC reklama, Průvodce, Katalog, Knihy, Webové stránky, Letáky, Inzertní a PR články, Reklama, Prezentace, Tiskoviny, Billboardy a plakáty

Ekonomické překlady Vrchlabí: Výroční zprávy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Akcie, Rozvahy, Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Dluhopisy

Technické překlady Vrchlabí: Příručka, Prohlášení o shodě, Odborný text, Technická zpráva, Technologické postupy, Revizní zpráva, Norma, Certifikát, Návod k obsluze, Manuál, Návod k použití

Právní překlady Vrchlabí: Právní dokumenty, Smlouva, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Odvolání, Směrnice EU, Občanské právo, Dokumenty, Žaloba

Všeobecné překlady Vrchlabí: Vědecké práce, Diplomové práce, Novinové články, Email, Abstrakt, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Životopisy, Dopis, Videa, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Vrchlabí: Norma, Rozsudek, Apostila, Společenská smlouva, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Plná moc, Stanovy, Soudní žaloba, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Oddací list, Odvolání, Rodný list, Pracovní smlouva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad