Expresní překlady Verneřice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Verneřice

Expresní překlad Verneřice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Verneřice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Verneřice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Verneřice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Verneřice nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Verneřice: Obchodní právo, Smlouva, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Směrnice EU, Odvolání, Obchodní podmínky, Dokumenty, Žaloba

Ekonomické překlady Verneřice: Účetní výkazy, Akcie, Výroční zprávy, Rozvahy, Výběrová řízení, Audity projektů, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře

Prezentační překlady Verneřice: Inzertní a PR články, Prezentace, Webové stránky, Reklama, Katalog, Letáky, Knihy, Tiskoviny, Průvodce, PPC reklama, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Verneřice: Plná moc, Oddací list, Certifikát, Společenská smlouva, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Notářský zápis, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Živnostenský list

Technické překlady Verneřice: Návod k obsluze, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Norma, Technologické postupy, Certifikát, Manuál, Návod k použití, Příručka, Odborný text, Revizní zpráva

Všeobecné překlady Verneřice: Abstrakt, Bakalářské práce, Email, Firemní korespondence, Diplomové práce, Vědecké práce, Videa, Dopis, Překlady webových stránek, Životopisy, Novinové články

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad