Expresní překlady Světlá nad Sázavou

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Světlá nad Sázavou

Expresní překlad Světlá nad Sázavou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Světlá nad Sázavou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Světlá nad Sázavou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Světlá nad Sázavou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Světlá nad Sázavou nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Světlá nad Sázavou: Reklama, Katalog, Inzertní a PR články, Letáky, PPC reklama, Průvodce, Prezentace, Webové stránky, Tiskoviny, Knihy, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Světlá nad Sázavou: Apostila, Živnostenský list, Společenská smlouva, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Stanovy, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Oddací list, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Plná moc, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Diplom, Vysvědčení, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Rozsudek, Certifikát

Právní překlady Světlá nad Sázavou: Odvolání, Obchodní právo, Občanské právo, Dokumenty, Směrnice EU, Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smlouva

Technické překlady Světlá nad Sázavou: Návod k obsluze, Manuál, Technická zpráva, Revizní zpráva, Návod k použití, Příručka, Odborný text, Norma, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Certifikát

Všeobecné překlady Světlá nad Sázavou: Novinové články, Bakalářské práce, Dopis, Email, Videa, Vědecké práce, Firemní korespondence, Diplomové práce, Abstrakt, Životopisy, Překlady webových stránek

Ekonomické překlady Světlá nad Sázavou: Dluhopisy, Akcie, Výroční zprávy, Rozvahy, Účetní výkazy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad