Expresní překlady Rakovník

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Rakovník

Expresní překlad Rakovník

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Rakovník.

Orientační cenová tabulka

Překlady Běžný termín
nad 50 NS/NS
Běžný termín
do 50 NS/NS
Překlady express
(do 24h nebo rychleji, dle možností) / NS
Odborné texty:
právní, ekonomické, průmyslové, dokumentace atd.
310 Kč
375 Kč s DPH
340 Kč
411 Kč s DPH
450 Kč
545 Kč s DPH

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Rakovník

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Rakovník bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

Odborné překlady

Technické překlady Rakovník: Návod k obsluze, Návod k použití, Odborný text, Manuál, Revizní zpráva, Technologické postupy, Příručka, Technická zpráva, Norma, Prohlášení o shodě, Certifikát

Všeobecné překlady Rakovník: Abstrakt, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Novinové články, Diplomové práce, Email, Životopisy, Bakalářské práce, Dopis, Vědecké práce, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Rakovník: Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Odvolání, Rodný list, Revizní zpráva, Oddací list, Úmrtní list, Notářský zápis, Norma, Stanovy, Pracovní smlouva, Certifikát, Společenská smlouva, Rozsudek, Plná moc, Vysvědčení, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom

Expres

Původ slova
Slovo expres pochází z latinského exprimere, vyjadřovat a expressus, výrazný, výslovný. Přes francouzštinu přišlo do angličtiny, kde se roku 1619 poprvé objevuje ve spojení „express messenger“, zvláštní posel, a roku 1794 ve významu rychlé poštovní a peněžní služby. Spojení „expresní vlak“ se poprvé objevilo roku 1841. Odtud se pak slovo expres a expresní rozšířilo ve významu „rychlé služby“ jako název novin („Daily Express“), jako označení pro jídelny, prádelny a další služby, dokonce i pro rychlý způsob vaření kávy espresso (presso).

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Expres

Translatologie

Translatologie je věda o překladu a tlumočení, respektive interdisciplinární vědní obor zabývající se převodem textů z jednoho jazyka do jiného, případně z jednoho sémiotického systému do jiného, ať už překladatelem lidským nebo překladačem strojovým, písemně (překlad) nebo ústně (tlumočení). Zajímá se o otázky přesnosti (věrnosti) překladu, převodu textů z jedné kulturní oblasti nebo dějinné doby do jiné, o otázku možnosti překladu (přeložitelnosti) apod. V zásadě lze translatologii dělit na deskriptivní a aplikovanou. Do deskriptivní odnože spadá například kritika překladu či dějiny překladu. Aplikovaná translatologie se zabývá překladatelskou a tlumočnickou praxí.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Translatologie