Expresní překlady Olešnice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Olešnice

Expresní překlad Olešnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Olešnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Olešnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Olešnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Olešnice nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Olešnice: Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smlouva, Občanské právo, Odvolání, Směrnice EU, Dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Smluvní dokumentace

Technické překlady Olešnice: Revizní zpráva, Manuál, Norma, Prohlášení o shodě, Příručka, Technická zpráva, Odborný text, Návod k obsluze, Technologické postupy, Certifikát, Návod k použití

Prezentační překlady Olešnice: Reklama, Katalog, Billboardy a plakáty, Průvodce, Prezentace, PPC reklama, Letáky, Knihy, Webové stránky, Tiskoviny, Inzertní a PR články

Ekonomické překlady Olešnice: Akcie, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Dluhopisy

Všeobecné překlady Olešnice: Firemní korespondence, Novinové články, Dopis, Překlady webových stránek, Videa, Diplomové práce, Bakalářské práce, Životopisy, Abstrakt, Vědecké práce, Email

Soudní překlady, úřední překlady Olešnice: Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Norma, Rozsudek, Apostila, Notářský zápis, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Oddací list, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Diplom, Certifikát, Společenská smlouva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad