Expresní překlady Nymburk

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nymburk

Expresní překlad Nymburk

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nymburk.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nymburk

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nymburk bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nymburk nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Nymburk: Návod k použití, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Manuál, Certifikát, Návod k obsluze, Odborný text, Technologické postupy, Technická zpráva, Příručka, Norma

Právní překlady Nymburk: Směrnice EU, Právní dokumenty, Dokumenty, Smlouva, Občanské právo, Obchodní právo, Žaloba, Obchodní podmínky, Odvolání, Smluvní dokumentace

Ekonomické překlady Nymburk: Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Audity projektů, Rozvahy, Dluhopisy, Akcie, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy

Prezentační překlady Nymburk: Letáky, Katalog, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Průvodce, PPC reklama, Reklama, Knihy, Webové stránky, Prezentace, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Nymburk: Bakalářské práce, Novinové články, Firemní korespondence, Dopis, Abstrakt, Překlady webových stránek, Email, Videa, Diplomové práce, Vědecké práce, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Nymburk: Oddací list, Odvolání, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Vysvědčení, Apostila, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Vysvědčení, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Plná moc

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad