Expresní překlady Nový Bydžov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nový Bydžov

Expresní překlad Nový Bydžov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nový Bydžov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nový Bydžov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nový Bydžov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nový Bydžov nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Nový Bydžov: Smluvní dokumentace, Odvolání, Smlouva, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Občanské právo, Právní dokumenty

Technické překlady Nový Bydžov: Technologické postupy, Návod k použití, Revizní zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Odborný text, Příručka, Technická zpráva, Norma, Certifikát

Prezentační překlady Nový Bydžov: Prezentace, Webové stránky, Reklama, PPC reklama, Tiskoviny, Letáky, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Průvodce, Knihy, Katalog

Všeobecné překlady Nový Bydžov: Abstrakt, Dopis, Videa, Email, Vědecké práce, Životopisy, Diplomové práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Novinové články

Ekonomické překlady Nový Bydžov: Rozvahy, Daňové formuláře, Audity projektů, Výroční zprávy, Akcie, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy

Soudní překlady, úřední překlady Nový Bydžov: Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Odvolání, Revizní zpráva, Apostila, Vysvědčení, Rozsudek, Stanovy, Vysvědčení, Soudní žaloba, Diplom, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Oddací list, Notářský zápis, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Norma, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad