Expresní překlady Nové Město pod Smrkem

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nové Město pod Smrkem

Expresní překlad Nové Město pod Smrkem

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nové Město pod Smrkem.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nové Město pod Smrkem

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nové Město pod Smrkem bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nové Město pod Smrkem nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Nové Město pod Smrkem: Smluvní dokumentace, Občanské právo, Smlouva, Obchodní podmínky, Dokumenty, Směrnice EU, Odvolání, Právní dokumenty, Žaloba, Obchodní právo

Ekonomické překlady Nové Město pod Smrkem: Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Audity projektů, Rozvahy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Akcie, Dluhopisy

Technické překlady Nové Město pod Smrkem: Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Příručka, Návod k použití, Norma, Certifikát, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Manuál, Odborný text, Technická zpráva

Prezentační překlady Nové Město pod Smrkem: Průvodce, Webové stránky, Letáky, Reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, PPC reklama, Knihy, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Nové Město pod Smrkem: Rodný list, Plná moc, Certifikát, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Zakladatelská listina, Apostila, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Diplom, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Vysvědčení, Stanovy, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Oddací list, Rozsudek, Vysvědčení, Společenská smlouva, Odvolání

Všeobecné překlady Nové Město pod Smrkem: Videa, Bakalářské práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Novinové články, Dopis, Firemní korespondence, Diplomové práce, Email, Životopisy, Vědecké práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad