Expresní překlady Nové Město na Moravě

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nové Město na Moravě

Expresní překlad Nové Město na Moravě

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nové Město na Moravě.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nové Město na Moravě

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nové Město na Moravě bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nové Město na Moravě nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Nové Město na Moravě: Smlouva, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Odvolání, Žaloba, Dokumenty, Obchodní podmínky

Prezentační překlady Nové Město na Moravě: Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Letáky, Reklama, Prezentace, Katalog, Inzertní a PR články, Průvodce, Knihy, Webové stránky, PPC reklama

Technické překlady Nové Město na Moravě: Technologické postupy, Odborný text, Příručka, Technická zpráva, Norma, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Manuál, Návod k použití, Návod k obsluze, Certifikát

Ekonomické překlady Nové Město na Moravě: Ekonomické analýzy, Akcie, Účetní výkazy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Audity projektů, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Daňové formuláře

Všeobecné překlady Nové Město na Moravě: Novinové články, Životopisy, Diplomové práce, Dopis, Bakalářské práce, Email, Vědecké práce, Videa, Abstrakt, Překlady webových stránek, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Nové Město na Moravě: Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Soudní žaloba, Oddací list, Diplom, Plná moc, Revizní zpráva, Norma, Rodný list, Certifikát, Úmrtní list, Vysvědčení, Odvolání, Apostila, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Stanovy, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad