Expresní překlady Neveklov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Neveklov

Expresní překlad Neveklov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Neveklov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Neveklov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Neveklov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Neveklov nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Neveklov: Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Akcie, Audity projektů, Výběrová řízení, Rozvahy

Právní překlady Neveklov: Odvolání, Smlouva, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Občanské právo, Dokumenty, Žaloba

Všeobecné překlady Neveklov: Bakalářské práce, Abstrakt, Email, Vědecké práce, Dopis, Novinové články, Překlady webových stránek, Videa, Firemní korespondence, Diplomové práce, Životopisy

Technické překlady Neveklov: Norma, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Návod k použití, Návod k obsluze, Odborný text, Příručka, Technická zpráva, Manuál, Certifikát

Prezentační překlady Neveklov: Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Prezentace, Knihy, Průvodce, Katalog, Tiskoviny, Webové stránky, Letáky, PPC reklama, Reklama

Soudní překlady, úřední překlady Neveklov: Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Plná moc, Rozsudek, Certifikát, Vysvědčení, Diplom, Norma, Vysvědčení, Živnostenský list, Rodný list, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Oddací list, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Úmrtní list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad