Expresní překlady Moravské Budějovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Moravské Budějovice

Expresní překlad Moravské Budějovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Moravské Budějovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Moravské Budějovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Moravské Budějovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Moravské Budějovice nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Moravské Budějovice: Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky, Smlouva, Směrnice EU, Žaloba, Dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Občanské právo

Všeobecné překlady Moravské Budějovice: Email, Bakalářské práce, Životopisy, Videa, Novinové články, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Dopis, Abstrakt, Vědecké práce, Diplomové práce

Technické překlady Moravské Budějovice: Návod k obsluze, Technická zpráva, Odborný text, Prohlášení o shodě, Manuál, Technologické postupy, Norma, Příručka, Návod k použití, Revizní zpráva, Certifikát

Prezentační překlady Moravské Budějovice: Prezentace, Inzertní a PR články, Průvodce, Letáky, Knihy, Billboardy a plakáty, Reklama, Tiskoviny, Webové stránky, Katalog, PPC reklama

Ekonomické překlady Moravské Budějovice: Akcie, Audity projektů, Rozvahy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy

Soudní překlady, úřední překlady Moravské Budějovice: Plná moc, Revizní zpráva, Rozsudek, Oddací list, Úmrtní list, Stanovy, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Apostila, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Společenská smlouva, Certifikát, Odvolání, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad