Expresní překlady Moravská Třebová

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Moravská Třebová

Expresní překlad Moravská Třebová

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Moravská Třebová.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Moravská Třebová

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Moravská Třebová bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Moravská Třebová nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Moravská Třebová: Návod k použití, Revizní zpráva, Certifikát, Technická zpráva, Odborný text, Návod k obsluze, Technologické postupy, Norma, Manuál, Příručka, Prohlášení o shodě

Právní překlady Moravská Třebová: Smluvní dokumentace, Občanské právo, Smlouva, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Právní dokumenty, Dokumenty, Obchodní právo, Odvolání, Žaloba

Prezentační překlady Moravská Třebová: Tiskoviny, Webové stránky, Inzertní a PR články, Průvodce, Reklama, Prezentace, Katalog, Knihy, PPC reklama, Letáky, Billboardy a plakáty

Ekonomické překlady Moravská Třebová: Účetní výkazy, Rozvahy, Akcie, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Dluhopisy

Všeobecné překlady Moravská Třebová: Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Videa, Dopis, Životopisy, Vědecké práce, Abstrakt, Firemní korespondence, Novinové články, Email, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Moravská Třebová: Odvolání, Certifikát, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Apostila, Vysvědčení, Norma, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Živnostenský list, Stanovy, Potvrzení o studiu, Rodný list, Oddací list, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Soudní žaloba, Úmrtní list, Pracovní smlouva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad