Expresní překlady Mladá Boleslav

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mladá Boleslav

Expresní překlad Mladá Boleslav

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mladá Boleslav.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mladá Boleslav

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mladá Boleslav bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mladá Boleslav nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Mladá Boleslav: Dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Právní dokumenty, Obchodní právo, Žaloba

Technické překlady Mladá Boleslav: Prohlášení o shodě, Odborný text, Certifikát, Revizní zpráva, Manuál, Norma, Příručka, Návod k obsluze, Technická zpráva, Technologické postupy, Návod k použití

Prezentační překlady Mladá Boleslav: Webové stránky, Billboardy a plakáty, Průvodce, PPC reklama, Letáky, Katalog, Inzertní a PR články, Reklama, Knihy, Prezentace, Tiskoviny

Ekonomické překlady Mladá Boleslav: Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Rozvahy, Audity projektů, Akcie, Dluhopisy, Výběrová řízení, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Mladá Boleslav: Dopis, Firemní korespondence, Abstrakt, Vědecké práce, Bakalářské práce, Diplomové práce, Email, Životopisy, Videa, Novinové články, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Mladá Boleslav: Revizní zpráva, Rozsudek, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Plná moc, Odvolání, Stanovy, Certifikát, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Společenská smlouva, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Úmrtní list, Apostila, Notářský zápis, Vysvědčení

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad