Expresní překlady Město Albrechtice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Město Albrechtice

Expresní překlad Město Albrechtice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Město Albrechtice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Město Albrechtice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Město Albrechtice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Město Albrechtice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Město Albrechtice: Dluhopisy, Výběrová řízení, Akcie, Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky

Technické překlady Město Albrechtice: Norma, Návod k použití, Manuál, Certifikát, Odborný text, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Příručka, Technická zpráva

Právní překlady Město Albrechtice: Směrnice EU, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní právo, Smlouva, Dokumenty, Obchodní podmínky, Žaloba

Všeobecné překlady Město Albrechtice: Diplomové práce, Videa, Bakalářské práce, Dopis, Abstrakt, Životopisy, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Novinové články, Email, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Město Albrechtice: Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Odvolání, Oddací list, Rozsudek, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Vysvědčení, Vysvědčení, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Stanovy, Plná moc, Průkaz totožnosti

Prezentační překlady Město Albrechtice: Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Průvodce, Letáky, Knihy, Webové stránky, Katalog, PPC reklama, Reklama, Prezentace

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad