Expresní překlady Lomnice nad Lužnicí

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Lomnice nad Lužnicí

Expresní překlad Lomnice nad Lužnicí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Lomnice nad Lužnicí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Lomnice nad Lužnicí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Lomnice nad Lužnicí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Lomnice nad Lužnicí nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Lomnice nad Lužnicí: Příručka, Norma, Technologické postupy, Návod k obsluze, Certifikát, Odborný text, Manuál, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Revizní zpráva

Ekonomické překlady Lomnice nad Lužnicí: Rozvahy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Audity projektů, Výroční zprávy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Akcie, Výběrová řízení, Účetní výkazy

Právní překlady Lomnice nad Lužnicí: Odvolání, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Dokumenty, Občanské právo, Žaloba, Smlouva, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace

Prezentační překlady Lomnice nad Lužnicí: Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Prezentace, Webové stránky, Inzertní a PR články, Katalog, PPC reklama, Reklama, Letáky, Knihy, Průvodce

Soudní překlady, úřední překlady Lomnice nad Lužnicí: Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Společenská smlouva, Odvolání, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Stanovy, Vysvědčení, Rodný list, Živnostenský list, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Apostila, Norma

Všeobecné překlady Lomnice nad Lužnicí: Novinové články, Dopis, Diplomové práce, Životopisy, Bakalářské práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Firemní korespondence, Email, Videa

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad