Expresní překlady Lázně Bohdaneč

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Lázně Bohdaneč

Expresní překlad Lázně Bohdaneč

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Lázně Bohdaneč.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Lázně Bohdaneč

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Lázně Bohdaneč bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Lázně Bohdaneč nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Lázně Bohdaneč: Dokumenty, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní právo, Žaloba, Smlouva, Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Lázně Bohdaneč: Akcie, Audity projektů, Rozvahy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře

Prezentační překlady Lázně Bohdaneč: Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Knihy, Reklama, Průvodce, Webové stránky, PPC reklama, Prezentace, Katalog, Tiskoviny, Letáky

Všeobecné překlady Lázně Bohdaneč: Bakalářské práce, Dopis, Diplomové práce, Videa, Email, Překlady webových stránek, Novinové články, Firemní korespondence, Vědecké práce, Abstrakt, Životopisy

Technické překlady Lázně Bohdaneč: Technologické postupy, Norma, Manuál, Technická zpráva, Revizní zpráva, Návod k použití, Odborný text, Certifikát, Návod k obsluze, Příručka, Prohlášení o shodě

Soudní překlady, úřední překlady Lázně Bohdaneč: Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Plná moc, Zakladatelská listina, Oddací list, Certifikát, Společenská smlouva, Úmrtní list, Diplom, Apostila, Norma, Soudní žaloba, Živnostenský list, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Potvrzení o studiu, Stanovy, Vysvědčení, Vysvědčení

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad