Expresní překlady Krásná Hora nad Vltavou

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Krásná Hora nad Vltavou

Expresní překlad Krásná Hora nad Vltavou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Krásná Hora nad Vltavou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Krásná Hora nad Vltavou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Krásná Hora nad Vltavou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Krásná Hora nad Vltavou nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Krásná Hora nad Vltavou: Odvolání, Obchodní právo, Dokumenty, Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Žaloba, Smlouva, Občanské právo

Technické překlady Krásná Hora nad Vltavou: Revizní zpráva, Technologické postupy, Návod k obsluze, Odborný text, Manuál, Prohlášení o shodě, Certifikát, Návod k použití, Technická zpráva, Příručka, Norma

Ekonomické překlady Krásná Hora nad Vltavou: Ekonomické analýzy, Rozvahy, Akcie, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výběrová řízení

Všeobecné překlady Krásná Hora nad Vltavou: Firemní korespondence, Diplomové práce, Bakalářské práce, Životopisy, Dopis, Vědecké práce, Email, Videa, Novinové články, Překlady webových stránek, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Krásná Hora nad Vltavou: Oddací list, Plná moc, Apostila, Revizní zpráva, Odvolání, Úmrtní list, Živnostenský list, Rodný list, Stanovy, Soudní žaloba, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Diplom, Certifikát, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Norma, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad

Prezentační překlady Krásná Hora nad Vltavou: Billboardy a plakáty, PPC reklama, Knihy, Tiskoviny, Letáky, Reklama, Průvodce, Inzertní a PR články, Webové stránky, Katalog, Prezentace

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad