Expresní překlady Kraj Pardubický 

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kraj Pardubický 

Expresní překlad Kraj Pardubický 

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kraj Pardubický .

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kraj Pardubický 

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kraj Pardubický  bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kraj Pardubický  nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Kraj Pardubický : Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Dokumenty, Smlouva, Občanské právo, Směrnice EU, Žaloba, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní právo

Technické překlady Kraj Pardubický : Technická zpráva, Návod k obsluze, Norma, Technologické postupy, Manuál, Odborný text, Návod k použití, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Certifikát

Prezentační překlady Kraj Pardubický : Reklama, PPC reklama, Knihy, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Prezentace, Letáky, Průvodce, Webové stránky, Katalog, Tiskoviny

Všeobecné překlady Kraj Pardubický : Překlady webových stránek, Novinové články, Diplomové práce, Email, Bakalářské práce, Abstrakt, Videa, Životopisy, Firemní korespondence, Dopis, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Kraj Pardubický : Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Průkaz totožnosti, Norma, Vysvědčení, Společenská smlouva, Vysvědčení, Oddací list, Diplom, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Rodný list, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Stanovy, Notářský zápis, Soudní žaloba

Ekonomické překlady Kraj Pardubický : Akcie, Rozvahy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Dluhopisy, Výroční zprávy, Daňové formuláře

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad