Expresní překlady Kostelec nad Orlicí

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kostelec nad Orlicí

Expresní překlad Kostelec nad Orlicí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kostelec nad Orlicí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kostelec nad Orlicí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kostelec nad Orlicí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kostelec nad Orlicí nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Kostelec nad Orlicí: Žaloba, Obchodní právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Právní dokumenty, Smlouva, Odvolání, Dokumenty

Technické překlady Kostelec nad Orlicí: Technologické postupy, Příručka, Návod k obsluze, Technická zpráva, Odborný text, Certifikát, Manuál, Návod k použití, Revizní zpráva, Norma, Prohlášení o shodě

Soudní překlady, úřední překlady Kostelec nad Orlicí: Apostila, Odvolání, Stanovy, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Rodný list, Úmrtní list, Norma, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Rozsudek, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Notářský zápis, Společenská smlouva

Ekonomické překlady Kostelec nad Orlicí: Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Rozvahy, Výroční zprávy, Akcie, Daňové formuláře, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Kostelec nad Orlicí: Abstrakt, Email, Dopis, Vědecké práce, Videa, Bakalářské práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Diplomové práce, Životopisy

Prezentační překlady Kostelec nad Orlicí: Reklama, Knihy, Prezentace, Tiskoviny, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Průvodce, Inzertní a PR články, Letáky, Webové stránky, Katalog

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad